RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Andrzej Swałtek
Radny Rady Miasta
Nowy Targ

 

Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.9.2019
Nowy Targ, dnia 05.07.2019 r.

 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie kosztów produkcji ciepłej wody, kosztów przesyłu oraz zanieczyszczenia powietrza z kotłowni MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24 czerwca 2019 r. złożoną podczas X Sesji Rady Miasta Nowy Targ, po zasięgnięciu opinii Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o., informuję, że MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. realizuje dostawy ciepła  zgodnie z zatwierdzoną koncesją. Na podstawie koncesji ustalana jest cena taryfowa dla zasilanych obiektów, która podlega zatwierdzeniu przez regulatora nadrzędnego, jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jedną z podstawowych kompetencji Prezesa URE jest zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach z uwzględnieniem interesu odbiorcy. Efektem zatwierdzania taryfy jest potwierdzenie poziomu kosztów niezbędnych do realizacji zadania. Regulator również porównuje ceny z innymi dostawcami w Polsce posiadającymi podobne instalacje i jeśli miałby wątpliwości co do kosztów, przedsiębiorstwo nie zatwierdziłoby taryfy dla ciepła. Taryfa zatwierdzana jest na okres od roku do dwóch lat wraz z uwzględnieniem warunków jakie są możliwe do przewidzenia przez przedsiębiorstwo.

Ostatnia taryfa została zatwierdzona w 2018 roku i obowiązuje od stycznia 2019. Taryfa ta również zakładała rozpoczęcie dostaw CWU (ciepła woda użytkowa) do nowych obiektów. Należy przy tym zauważyć, że po raz drugi z rzędu cena oferowana przez MPEC została obniżona, więc w całkowitym rozliczeniu wpływ kosztów i przychodów w tym z ciepłej wody użytkowej spowodował obniżenie stosowanych cen, a beneficjentami tego są również wszyscy mieszkańcy, w tym nie korzystający z CWU. W tym miejscu należy zauważyć, że do roku 2018 MPEC nigdy w swojej historii z kotłowni na Szaflarskiej w okresie przestoju czyli od części maja do części września nie dostarczał energii cieplnej. Dodatkowo należy zauważyć, iż zgodnie z taryfą przedsiębiorstwo sprzedaje ciepło w GJ a nie w m3. Koszty rozliczania CWU dla budynków wielorodzinnych zgodnie z Art. 45 a Prawa Energetycznego należą do obowiązku administratora, niemniej jednak średnie koszty podgrzewania wody użytkowej dla budynków jednorodzinnych wynoszą około 45 zł na miesiąc. Kwota ta została określona na podstawie ilości ciepła dostarczonego na podgrzanie wody w miesiącu czerwcu 2019, w oparciu o rachunki za energię dla kilku budynków.

Jak więc widać, dalszy rozwój i zwiększenie ilości sprzedawanej energii cieplnej przez MPEC, będzie miało decydujący wpływ na cenę oferowanej energii dla mieszkańców Miasta – spowoduje jej dalsze uatrakcyjnienie w stosunku do innych nośników ciepła.

Nieprawdziwym jest stwierdzenie, że ilość podłączonych odbiorców jest nieliczna. Na koniec 2017 roku ilość odbiorców wynosiła 52, gdy przyrost od 2014 czyli w okresie 3 lat wyniósł 7 odbiorców. Dla porównania przyrost odbiorców od 2018 roku wynosi 18 odbiorców co stanowi powiększenie ilości odbiorców o około 35 %.

Jeśli chodzi o sposób funkcjonowania ciepłowni, to w okresie lata nawet na podgrzanie CWU nie można wygaszać i rozpalać kotłów, ponieważ uniemożliwiałoby to dostarczenie odpowiedniej ilości energii. System więc działa cały czas w oparciu o skuteczny system filtrów potwierdzony badaniami przez akredytowane laboratorium.

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą kosztów przesyłu, o które pytają Pana mieszkańcy pragnę wyjaśnić i uspokoić, że sieć wykonana jest w nowej technologii, która w znaczący sposób ogranicza straty ciepła, zwłaszcza w porównaniu do sieci, które zostały wybudowane w latach 70 i 80, a które do 2017 roku stanowiły zdecydowaną większość sieci eksploatowanych przez MPEC. Jednakże podjęte działania skierowane są również na wymianę istniejących starych sieci i przez to dalszą redukcję strat na tych sieciach dzięki otrzymanej przez miejską Spółkę dotacji. Skalę robót polegających na wymianie starych rur na nowoczesne rury preizolowane najlepiej widać było w ubiegłym roku na oś. Sikorskiego i ul. Podtatrzańskiej a obecnie przy ul. Kopernika.

Mam nadzieję, że przedstawione argumenty i wyjaśnienia w pełni rozwieją Pana wątpliwości, jak również mieszkańców, w imieniu których Pan występuje.

Pragnę również zauważyć, że MPEC jest Spółką miejską, która od kilku lat rozwijając się, przynosi dla miasta konkretne korzyści, przy jednoczesnym spełnianiu misji społecznej zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Nowego Targu. Działania Spółki niezaprzeczalnie poprawiają także jakość powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, dlatego o jej dobro i rozwój winniśmy wszyscy zabiegać.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE