RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 69
Odpowiedź na Interpelację

Sz. P.
Andrzej Swałtek
Radny Rady Miasta
Nowy Targ

 

Znak: AiK - 0003.7.2019.S
Nowy Targ, 01.07.2019 r.

 

 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozbudowy Nowotarskiej Strefy Relaksu.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zrealizowano I etap prac związanych z utworzeniem Nowotarskiej Strefy Relaksu. Należy pamiętać, iż wysokość Budżetu wynosiła 150 tys. zł a Strefa rozciąga się na powierzchni około hektara. Okazało się, iż koszt realizacji wszystkich pomysłów znacznie przewyższy środki zabezpieczone w Budżecie Obywatelskim, w związku z czym ograniczono zakres proponowanych robót. Biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców postanowiono kontynuować ideę w miarę możliwości i dostępnych środków.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze Szlakiem Wokół Tatr, Urząd Miasta skorzystał z możliwości umieszczenia inwestycji polegającej na rozbudowie Strefy we wniosku o dofinansowanie III Etapu Szlaku Wokół Tatr ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Dofinansowanie zostało przyznane, w wysokości 320 000 zł. Program zakłada realizację zadań w latach 2019 – 2020.

Opracowano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, która została skierowana do kontroli przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu kontroli. Przewidywany termin realizacji zadania to 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE