RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.60.2019
Nowy Targ, 05.07.2019 r.
 

Sprawa: robót budowlanych na drodze bez nazwy boczna do ul. Kowaniec.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ, w dniu 24.06.2019 r., w sprawie robót budowlanych na drodze bez nazwy bocznej do ul. Kowaniec za kościołem informuję, że w ciągu dróg miejskich dz. ewid. nr 9051/2, 9657 i 9660/7 wykonano kanalizację sanitarną. Inwestycję prowadził i finansował Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (MZWiK) z dofinansowaniem ze środków Gminy Miasto Nowy Targ (60016 § 6050-105) na mocy podpisanego w dniu 15.10.2019 porozumienia znak DiT.7021.4.69.2018 na pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni poza śladem kanalizacji sanitarnej w kwocie 92 300,00zł brutto.

Pozwolenie na budowę kanalizacji uzyskano w dniu 12.04.2018r. znak BA.6740.1.1.154.2018.IPK, które stało się prawomocne w dniu 16.05.2018r. Nawierzchnia drogi po wykopach kanalizacyjnych była odtwarzana zgodnie z warunkami decyzji zezwalającej na budowę kanału z dnia 18.12.2017r. znak DiT.7230.16.2017 wraz z późniejszymi zmianami, które nie powodowały zmiany kosztów odtworzenia nawierzchni.

MZWiK ogłosił przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 nr 599533-N-2018, w wyniku którego wyłonił wykonawcę: Firmę Budowlaną MRUGAŁA – Piotr Mrugała - os. Za Torem  3 34-424 Zaskale, umowa nr ZP.272.4.10.18 z dnia 21.09.2018 r. Wszystkie te informacje są dostępne pod adresem www.mzwik.nowytarg.pl.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót w dniu 27.09.2018 zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 25.09.2018r.

Aktualnie trwa rozliczenie zadania. Zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawca miał zrealizować budowę kanału sanitarnego długości ok. 400m wraz z odejściami do nieruchomości z odwodnieniem liniowym (korytka ściekowe na całej długości i drenaż francuski) z odbudową nawierzchni na całej szerokości drogi, umocnieniem skarpy z płyt z rozbiórki wynikającym z konieczności naruszenia skarpy podczas wykonywania prac związanych z ułożeniem rur kanalizacyjnych i studni. Całkowita wartość robót zgodnie z umową z wykonawcą wynosi 376 144,77 zł.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE