RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
AiK.0003.7.2019
Nowy Targ, 2019-07-02
 

Odpowiadając na Pani pytania, zadane na sesji w dniu 24 czerwca br. informuję, że stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Nowy Targ na koniec 2014 r., kiedy objąłem mandat Burmistrza Miasta Nowy Targ, wynosił 143 os., obecnie zaś jest to 138 os. (w tym 25 os. na stanowiskach pomocniczych i obsługi), co w podziale na poszczególne komórki organizacyjne przedstawia się następująco: 

 

Komórka organizacyjna

Ilość pracowników

Burmistrzowie, Sekretarz, Skarbnik

5

Wydział Administracji i Kadr

21

Biuro Rady

1

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

11

Wydział Finansowy

7

Wydział Podatków i Opłat

10

Biuro Budżetu i Analiz

2

Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego

3

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

15

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji

10

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

3

Referat ds. Sportu i Turystyki

3

Referat ds. Gospodarki Odpadami

6

Wydział Oświaty

5

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

14

Referat ds. Zamówień Publicznych

2

Referat ds. Drogownictwa i Transportu

7

Biuro Obsługi Prawnej

2

Stanowisko ds. Audytu i Kontroli

1

Stanowisko ds. BHP

1

Razem

138

Nie jest możliwe zestawienie ilości osób w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu w 2014 r., ponieważ od tamtej pory dokonywano szeregu zmian w strukturze organizacyjnej, które uniemożliwiają takie porównanie. Zaznaczyć trzeba, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła ilość zadań Gminy, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska (gdzie walka o poprawę stanu powietrza wymusza znaczne zwiększenie obsady etatowej), gospodarki odpadami, inwestycji i funduszy pomocowych - dlatego też konieczne było pozyskanie pracowników, którzy te zadania by realizowali oraz prowadzili rozliczenia dotacji, monitoring trwałości projektów. Istotne również dla rozwoju miasta jest terminowe załatwianie wszystkich spraw - obecnie gros z nich jest załatwionych niezwłocznie, co potwierdzają wyniki badań satysfakcji klientów.

Jeżeli chodzi o zmiany na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, osoby, które objęły niżej wyszczególnione stanowiska posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie gwarantujące właściwe wykonywanie powierzonych im zadań. Poniżej przedstawiam szczegółowo informacje na temat poszczególnych pracowników:

  • Pan Marcin Dziadkowiec - zatrudniony został 10 czerwca 2019 r. na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Kierownika Referatu ds. Drogownictwa i Transportu - przeniesiony został z innej jednostki organizacyjnej samorządu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  • Pan Arkadiusz Szymczyk -objął stanowisko kierownika Referatu ds. Sportu i Turystki z dniem 19 czerwca 2019 r. w ramach przeniesienia wewnątrzzakładowego;
  • W związku z reorganizacją Urzędu, jakiej dokonano w czerwcu br., zlikwidowano Wydział Spraw Społecznych, a jego zadania przypisano w części do Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców oraz do Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, których Kierownikami pozostały dotychczas sprawujące te funkcje - Pani Edyta Garb (Kierownik wcześniejszego BOM) oraz Pani Grażyna Wielkiewicz (Kierownik wcześniejszego USC).
  • Podobną sytuację mamy w przypadku Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - w wyniku zmian organizacyjnych znaczną część zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przypisano do (wcześniejszego) Wydziału Rozwoju i Urbanistyki, którego Naczelnikiem po zmianach pozostał p. Wojciech Watycha. Pozostały zakres zadań realizuje Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego, którym kieruje p. Janusz Jakobiszyn.

Otrzymują:
1) Adresat
2) Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
3) aa.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE