RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Grzegorz Luberda
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.7021.1.25.2019
Nowy Targ, 28 czerwca 2019 r.
 

W związku z Pana interpelacją złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 17 czerwca 2019 r. wystąpiłem do Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. o przesłanie informacji na temat możliwości rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Nowym w kierunku os. Zadział. W odpowiedzi Prezes udzielił następujących wyjaśnień:

W tym rejonie pozostaje aktualnie do skanalizowania 18 budynków, z czego 9 budynków jest na etapie budowy. Wizja lokalna wskazuje, że dodatkowo w celu podłączenia do sieci, dla niektórych budynków będą potrzebne indywidualne pompownie ścieków. Ze wstępnej analizy terenu wynika, że sumarycznie należy wykonać około 210 m kanalizacji ciśnieniowej, około 540 m kanalizacji grawitacyjnej oraz dwie sieciowe pompownie ścieków. Biorąc pod uwagę średnie ceny jednostkowe, jakie uzyskujemy w przetargach w ostatnich dwóch latach, należy się spodziewać kosztów na poziomie nie mniejszym niż 700 000 zł, co oznacza, że umożliwienie podłączenia jednego budynku do sieci będzie kosztowało Spółkę około 40 000 zł. Dla tej inwestycji ważne są też warunki geologiczne, które na dzień dzisiejszy nie są zbadane. W przypadku wystąpienia skał koszty te dodatkowo wzrosną. Inwestycja ta generuje efekt ekologiczny 77 osób/km sieci, co jest poniżej wytycznych do tworzenia aglomeracji.

Dodatkowo, na załączonej mapce oznaczono czerwoną ramką obszar, który należałoby wyłączyć z zakresu opisanego powyżej. Dotyczy to budynków nr 34, 34a, 35, 35a, 36, 37, które mogą być skanalizowane siecią grawitacyjną z włączeniem do aktualnie projektowanej sieci na os. Nowym. W tej sytuacji pozostały odcinek daje koszty przyłączenia każdego budynku na poziomie około 42 000 zł, a efekt ekologiczny 67 osób/km, a więc inwestycja staje się jeszcze bardziej nieefektywna.

Pomimo powyższych przesłanek, MZWiK ma na uwadze wnioskowany teren i zadanie jest ujęte do realizacji w perspektywie około 5 lat, ponieważ zakładamy, że teren ten będzie sukcesywnie zabudowany w najbliższych latach.

Załączniki:

1. Mapa poglądowa os. Nowe

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE