RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Bartłomiej Garbacz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.55.2019
Nowy Targ, 27.06.2019 r.
 

Sprawa: Interpelacja w sprawie sposobu i jakości wykonanych robót związanych z utrzymaniem ul. Smrekowej.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 17.06.2019 r., w sprawie jw. uprzejmie informuję, że ulica Smrekowa ma charakter ulicy osiedlowej obsługującej wyłącznie posesje przy niej zlokalizowane. Końcowy odcinek tej ulicy od nr 22 do końca ulicy stanowi drogę nieurządzoną, która nie posiada podbudowy, na podmokłym gruncie położone są płyty betonowe. Uzupełnienie ubytków na takiej nawierzchni masą asfaltową również byłoby rozwiązaniem tymczasowym, nie zapewniającym trwałej poprawy jakości jezdni. Przed położeniem nawierzchni asfaltobetonowej należy najpierw wykonać pełną konstrukcję podbudowy oraz wykonać odwodnienie tego odcinka ulicy. Przed położeniem w tym miejscu nawierzchni asfaltobetonowej konieczne jest usunięcie płyt betonowych (niestabilnie ułożone płyty będą powodować pęknięcia nowej nawierzchni w miejscach styku płyt). Zasadnym byłoby również wykonanie chodnika, co może się wiązać z koniecznością pozyskania dodatkowego terenu. Taki zakres robót wymaga wykonania pełnej dokumentacji technicznej z uzgodnieniami branżowymi, pozwoleniem na budowę.

Obecnie Miasto realizuje inwestycje z zakresu potrzeb związanych z infrastrukturą drogową, które zostały ujęte w budżecie Miasta na 2019 rok, dla których dokumentacja została wykonana wcześniej lub pozyskano środki zewnętrzne na współfinansowanie wykonanych prac. Przebudowa ul. Smrekowej będzie możliwa do realizacji w ramach przyszłych budżetów uchwalanych przez Radę Miasta. Nowe zadania drogowe będą realizowane po wykonaniu już zaplanowanych i zgłoszonych przedsięwzięć z zakresu dróg lokalnych.

Jednocześnie informuję, że w tym rejonie Miasta jest przygotowywana dokumentacja techniczna dla sąsiedniej drogi tj. os. Szuflów. Po uzyskaniu stosownej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie możliwa w pierwszej kolejności realizacja tej drogi, natomiast kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji i rozbudowa bocznej drogi tj. ul. Smrekowej.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.
Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE