RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Garbacz
Radna Miasta Nowy Targ
Znak: BR-0003.46.2019
Nowy Targ 28.05.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację z dnia 20.05.2019 r. złożoną pismem w dniu 20.05.2019 r. dotyczącą udzielenia informacji na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych przy SP nr2 i SP nr 11.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.05.2019 r. złożoną na piśmie w dniu 20.05.2019 r. informuję, że zostały podjęte działania w celu realizacji w/w zadania.

Zorganizowano spotkania z Dyrektorem SP nr 2 i Dyrektorem SP nr 11 na którym dyrektorzy przedstawili swoje i Rady Pedagogicznej oczekiwania dotyczące lokalizacji, wielkości sal, parametrów sportowych i zapotrzebowania wynikającego z działalności edukacyjno-rekreacyjnej. Przeprowadzono także wizje lokalne w terenie na działkach przewidzianych do zabudowy salami gimnastycznymi z uwzględnieniem sieci energetycznych podziemnych i ciągów komunikacyjnych.

Kolejnym etapem będzie wybór projektanta i opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej w tym kosztowej uwzględniającej założenia i oczekiwania inwestora, które zostały określone podczas przeprowadzonych spotkań w szkołach podstawowych. Prace projektowe będą uwzględniać rozwiązania optymalne pod kątem funkcjonalności, kosztów eksploatacji i zapotrzebowania użytkowników sal gimnastycznych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
3. Sekretarz Miasta Nowy Targ
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE