RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.605.9.2019
Nowy Targ, dnia 22.05.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie niszczenia skarpy nad Dunajcem na tzw. "Samorodach".

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 20 maja 2019 r., złożoną podczas VIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ uprzejmie informuję, że cenna przyrodniczo i geologicznie skarpa na "Samorodach" z odkrywką skał fliszu karpackiego nad Dunajcem na Kokoszkowie jest już od bardzo dawna tematem znanym tutejszemu Urzędowi Miasta.

Teren, o którym mowa jest bezpośrednio przyległy do chronionego obszaru siedliskowego - Natura 2000 "Górny Dunajec". Dlatego też, w celu przyszłej ochrony "Samorodów", należałoby objąć je jedną z form ochrony przyrody (np. poprzez stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody nieożywionej, obszar Natura 2000 czy też rezerwat przyrody), co w konsekwencji pozwoli na oznakowanie (również zakazami). Ponadto trzeba mieć na uwadze, że obszar ten jest terenem w części prywatnym i częściowo należącym do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, co może utrudnić procedowanie w zakresie objęcia go jedną z wybranych form ochrony przyrody.

Mając na uwadze kompetencje jakie posiada Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zarządzania rezerwatami przyrody, tut. Organ zwróci się z zapytaniem dotyczącym możliwości objęcia "Samorodów" jedną z form ochrony przyrody.

W celu ukazania tej niewątpliwie urokliwej osobliwości mieszkańcom i turystom, w bieżącym roku zaprojektowano ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą przez ten teren, co zostało wprowadzone do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 Kowaniec-Kokoszków i pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Zmiana ta była między innymi przedmiotem wyłożenia do wglądu publicznego w dniach od 18 kwietnia do 10 maja br. Dotychczas nie wpłynęła żadna uwaga właścicieli nieruchomości kwestionująca przebieg ww. ścieżki, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że tylko za zgodą właścicieli prywatnych nieruchomości będzie możliwa realizacja powyżej wskazanego projektu.

Aby szybko zareagować na szkody powodowane na "Samorodach" przez jeżdżących na motocyklach oraz aby zapobiec tam degradacji środowiska, sprawa zostanie zgłoszona na Policję w celu objęcia skarpy dodatkowymi patrolami.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE