RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Bartłomiej Garbacz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak:DiT.7021.4.41.2019
Nowy Targ, 24.05.2019r.
 

Dotyczy: utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 20.05.2019r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na ścieżkach rowerowych i pieszo-rowerowych w granicach Gminy Miasto Nowy Targ informuję, że bieżące utrzymanie miejskich ścieżek rowerowych wraz z ich sprzątaniem wykonuje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji (ZGZiR). Prace porządkowe na ścieżkach rowerowych i w ich otoczeniu są prowadzone systematycznie od ich wybudowania i udostępnienia dla użytkowników. Większe porządki są wykonywane po sezonach zimowych, intensywnych opadach atmosferycznych z silnym wiatrem oraz każdorazowo po zgłoszeniu mieszkańców takiej potrzeby. Problem zanieczyszczania ścieżek przez owce i zwierzęta gospodarskie dotyczy generalnie całego regionu, przykład ścieżek położonych w granicach miasta Nowy Targ nie jest odosobnionym przykładem.

Przechodzenie owiec pod mostem nad potokiem Czarny Dunajec, pod ul. Krakowską tzw. "zakopianką" każdorazowo powoduje zanieczyszczenie ścieżki zarówno odchodami, jak i żwirem. Wówczas ZGZiR dokonuje uprzątnięcia tego fragmentu ścieżki rowerowej. Tak dzieje się także w każdym przypadku, gdy mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę na innych odcinkach ciągów pieszo-rowerowych. Dlatego można byłoby polecić Dyrektorowi ZGZiR opracowanie stałego harmonogramu sprzątania zapewniającego utrzymanie ścieżek w należytym stanie czystości, co jednak nie zapewni skutecznego utrzymania czystości na ścieżce z wyżej wymienionego powodu. Jednak ostatecznie za należyte wykonanie tych prac odpowiedzialny jest Dyrektor ZGZiR i w jego kompetencjach jest organizowanie prac poprzez podległych pracowników.

Budowana zintegrowana sieć tras rowerowych VeloMałopolska, w skład której wchodzi między innymi trasa VeloDunajec, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przebiegająca przez Nowy Targ realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie. Według stanu na dzień dzisiejszy instytucją odpowiedzialną za utrzymanie tych ścieżek jest ZDW wraz z generalnym wykonawcą całości zadania inwestycyjnego.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE