RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Krzysztof Sroka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.3.2019.S
Nowy Targ, 18.04.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany oznakowania ścieżki rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Treść interpelacji:
„Zwracam się z prośbą o zmianę oznakowania na ścieżce rowerowej, w rejonie ślimaka na Zakopiance, przy ulicy Na Równi a ulicą Wojska Polskiego. Ze ścieżki tej korzystają nie tylko rowerzyści ale również piesi. Dlatego proszę o wymianę znaku drogowego: droga dla rowerzystów, na znak drogowy droga dla rowerzystów i pieszych.”

Przedmiotowa ścieżka rowerowa była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W związku z powyższym Urząd Miasta zwrócił się z prośbą do partnera wiodącego projektu tj. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY o opinię dotyczącą wpływu zmiany oznakowania na trwałość projektu oraz konieczność uzgodnienia ww. zmiany ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – Centrum Projektów Europejskich.

Niestety w związku z obowiązkami EUWT Tatry dotyczącymi zamknięcia i podsumowania projektu wiążącymi się z organizacją cyklu warsztatów, konferencji oraz wizyt studyjnych po Polskiej i Słowackiej stronie, partner wiodący będzie mógł się pochylić nad sprawą dopiero w maju.

Dodatkowym problemem związanym z wymianą znaków może być konieczność zmiany organizacji ruchu wiążąca się z uzgodnieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie oraz Powiatowym Zarządem Dróg.

W związku z powyższym proszę o dodatkowy czas na ustosunkowanie się do sprawy.

Otrzymuje:
1) Adresat,
2) Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości
3) Sekretarz Miasta,
4) FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE