RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 186
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: RiU.0003.2.2019
Nowy Targ, dnia: 12.04.2019 r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 8 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu.

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych.

Burmistrz przekazuje Radzie Miasta wyniki ww. analiz, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części podejmuje działania w sprawie zmiany studium lub planu miejscowego.

Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz planów miejscowych przeprowadzona została w roku 2018. Rada Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr LIII/516/2018 z dnia 8 października 2018 r. stwierdziła nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz brak aktualności następujących planów miejscowych: mpzp NOWY TARG 8, mpzp NOWY TARG 13, mpzp NOWY TARG 24 (Dział).

W chwili obecnej trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, a po jego uchwaleniu Rada Miasta podejmie decyzję o przystąpieniu do zmian poszczególnych planów miejscowych.

Informuję ponadto, że plany miejscowe niezależnie od wyników ww. oceny aktualności na bieżąco są zmieniane, zarówno na wnioski inwestorów jak i burmistrza w celu efektywniejszego wykorzystania poszczególnych terenów.

wz. Burmistrza Miasta
mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. Sekretarz Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE