RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Szokalska-Stefaniak
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.27.2019
Nowy Targ, 17.04.2019 r.
 

Sprawa: przekazania drogi serwisowej przebiegającej równolegle do drogi krajowej nr 47 w mieście Nowy Targ w Km 17+350-17+600 DK 47.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 08.04.2019 r., w sprawie przekazania drogi serwisowej przebiegającej równolegle do drogi krajowej nr 47 w mieście Nowy Targ w km 17+350-17+600 DK 47, uprzejmie informuję, że wystąpiłem do zarządcy drogi krajowej czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków o przygotowanie stosownego porozumienia, w którym zostaną określone zasady przejęcia/przekazania przedmiotowego odcinka drogi serwisowej oraz w oparciu o które uregulowany zostanie stan prawny działek.

Otrzymaną odpowiedź przekażę Pani osobnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

 


 

  Pani Danuta Szokalska-Stefaniak
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.27.2019
Nowy Targ, 18.06.2019 r.
 

Sprawa: przekazania drogi serwisowej przebiegającej równolegle do drogi krajowej nr 47 w mieście Nowy Targ w Km 17+350-17+600 DK 47.

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi znak: DiT.7021.27.2019 z dnia 17.04.2019 r., w sprawie przekazania drogi serwisowej przebiegającej równolegle do drogi krajowej nr 47 w mieście Nowy Targ w km 17+350-17+600 DK 47 uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przesłała do tut. Urzędu projekt Porozumienia w sprawie przejęcia przez tut. Urząd przedmiotowej drogi. Przed zawarciem niniejszego Porozumienia niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia w przedmiocie przekazania i przejęcia zarządzania drogą serwisową w m. Nowy Targ w trybie art.19 ust. 4 ustawy z dna 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Sprawa podjęcia uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia będzie rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w miesiącu lipcu br.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE