RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Szymon Fatla
Radny Miasta Nowy Targ
Nasz znak: RiU.0003.2.2019.S
Nowy Targ, dnia: 13.03.2019 r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 4 marca 2019 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że:

Ad. 1. Burmistrz Miasta Nowy Targ pismem z dnia 4 października 2018 r. wystąpił do zarządcy sieci, czyli TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie działań dotyczących ujawnienia aktualnego przebiegu linii energetycznej SN na mapach.
Zarządca sieci, TAURON Dystrybucja S.A. pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. poinformował tut. Urząd o wykonaniu inwentaryzacji przebiegu linii SN wraz z aktualizacją mapy zasadniczej we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

Ad. 2. Prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) rozpoczną się po podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział). Z uwagi na trwającą procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ dla całego miasta procedura zmiany ww. planu miejscowego nastąpi dopiero po uchwaleniu tejże zmiany Studium uwarunkowań.

O powyższym zainteresowani mieszkańcy byli informowani odrębną korespondencją.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a x2

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE