RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 176
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Grzegorz Luberda
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
Sz. P. Danuta Szokalska–Stefaniak
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.1.2019.S
Nowy Targ, 13.02.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie budowy drogi łączącej osiedle Niwa z ul. Grel w Nowym Targu.

Treść interpelacji:
„ dotyczy – dokumentacji drogi łączacej osiedle Niwa z ulicą Grel.

W związku z uchyleniem w całości zaskarżonej decyzji i przekazania tej sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia czyli do Starostwa w Nowym Targu, zwracamy się do Pana Burmistrza o wystosowanie pisma do Starostwa, żeby tą sprawą zajęli się priorytetowo i dopilnowali wszystkich niezbędnych formalności, abyśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę, na które Miasto otrzymało już dofinansowanie w kwocie 3 mln zł i jest zapisane w budżecie na 2019 rok. Uczyńmy wszystko co możliwe, aby Miasto nie utraciło pozyskanego dofinansowania i zrealizowało to zadanie w tym roku. Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszego osiedla i realizowana jest na podstawie projektu uchwały mieszkańców z 2014 roku, pod którym podpisało się ponad 650 osób w ciągu 5 dni. Inwestycja jest bardzo oczekiwana, nie tylko ze względów poprawy bezpieczeństwa i lepszego skomunikowania tej części Miasta, ale również jest połączona z realizacją sieci gazociągowej do podłączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 a następnie całego osiedla. Sieć gazociągowa na osiedlu Niwa jest w trakcie uzgodnień przebiegu z mieszkańcami i jest powiązana ze wspólną realizacja kanalizacji sanitarnej, na którą MZWiK Sp z o.o. już ma gotową dokumentację.”.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy drogi łączącej osiedle Niwa z ul. Grel uprzejmie informuję, że pismem z dnia 06.02.2019 r. wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w powyższej sprawie o potraktowanie sprawy jako pilnej (kopia pisma w załączeniu).

Dodatkowo pragnę podkreślić, że ze względu na wagę sprawy będzie ona na bieżąco monitorowana, a o jej postępie i podjętych działaniach w celu uzyskania w trybie pilnym zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej będzie Pan informowany.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Sekretarz Miasta.
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE