RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Szymon Fatla
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.6.2019
Nowy Targ, 08.02.2019 r.
 

Sprawa: zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 04.02.2019 r., w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu w zakresie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów nauki jazdy na teren parkingu w rejonie skrzyżowania z ul. Na Równi uprzejmie informuję, że wystąpiłem do Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział w Nowym Targu, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz organu zarządzającego ruchem czyli Powiatowego Zarządu Dróg w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Informację o uzyskanych opiniach oraz ostatecznej decyzji, przekażę Panu osobnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


 

  Pan Szymon Fatla
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.6.2019
Nowy Targ, 17.04.2019 r.
 

Sprawa: zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi z dnia 08.02.2019 r. na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 04.02.2019 r., w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu w zakresie wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów nauki jazdy na teren parkingu w rejonie skrzyżowania z ul. Na Równi uprzejmie informuję, że w dniu 28.03.2019 r. została przeprowadzona wizja w terenie w ramach komisji bezpieczeństwa w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Nowy Targ, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na spotkaniu komisja zgodnie stwierdziła, że obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na ograniczenie wjazdu na drogi publiczne dla wybranych grup w tym pojazdów nauki jazdy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) „drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”. W związku z powyższym komisja negatywnie oceniła propozycje ograniczenia wjazdu na końcowy odcinek drogi ul. Wojska Polskiego.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE