RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 95
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.1.2019.5
Nowy Targ, 11.02.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie montażu separatorów ruchu przy ul. Solidarności.

Treść interpelacji:

„Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ile kosztowały progi rozdzielające ścieżkę rowerową wykonaną 2 lata temu przy ulicy Solidarności w Nowym Targu (od ulicy Podtatrzańskiej w kierunku os. Polana Szaflarska) i kto poniesie konsekwencje za ich zniszczenie.
Z informacji jakie przekazali mi mieszkańcy, do urzędu wnoszone były uwagi co do zasadności montowania ww. progów, tj. że progi te ulegną zniszczeniu w zimie (przy odśnieżaniu drogi) i montowanie takich progów to strata pieniędzy, a warunki techniczne w tej klasie drogi dopuszczają płaskie rozdzielenie tj. pasy jak kilkaset metrów wcześniej.”

Szczegółowe koszty wykonania separatorów ruchu nie są znane ze względu na realizację zadania w rozliczeniu ryczałtowym, gdzie nie jest wymagane od Wykonawcy przedstawienie poszczególnych pozycji kosztorysowych.

W obecnej chwili nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kto dokonał zniszczenia separatorów. Po ustaleniu sprawcy zostanie skierowany wniosek o naprawienie szkody, a co za tym idzie poniesienie kosztów z tym związanych.

Do Urzędu wnoszone były uwagi telefoniczne co do zasadności montowania progów przez jednego mieszkańca ulicy i nie były one argumentowane zimowym utrzymaniem ruchu.

Konieczność zastosowania ww. rozwiązania wynikła z uzgodnienia organizacji ruchu w Powiatowym Zarządzie Dróg. Na podstawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie„ oraz w szczególności Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” Art.2 pkt.5 „droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” PZD w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania przewidzianych prawem pozwoleń zobligowało projektanta do zastosowania takiego rozwiązania.

W kontekście dwuletniego użytkowania tego odcinka ścieżki uważam to rozwiązanie za trafne i zgodne z ww. przepisami. Zapewnia ono przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników ścieżki jak i kierowców oraz pozwala na korzystanie ze ścieżki zgodnie z przeznaczeniem, istnieje ponadto uzasadniona obawa, że w przypadku braku separatorów ruchu ścieżka rowerowa byłaby użytkowana przez niektórych kierowców jako miejsca postojowe.

Otrzymuje:
1) Adresat,
2) Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości
3) Sekretarz Miasta,
4) FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE