RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Sokół
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.5.2019
Nowy Targ, 08.02.2019 r.
 

Sprawa: umieszczenie znaku zatrzymywania się na ul. os. Na Skarpie w Nowym Targu

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 04.02.2019 r., w sprawie umieszczenia znaku zatrzymywania się na ul. os. Na Skarpie na odcinku od ul. Ludźmierskiej do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 uprzejmie informuję, że wystąpiłem do Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 6, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz organu zarządzającego ruchem czyli Powiatowego Zarządu Dróg w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Informację o uzyskanych opiniach oraz ostatecznej decyzji, przekażę Pani osobnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


 

  Pani Danuta Sokół
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.5.2019
Nowy Targ, 17.04.2019 r.
 

Sprawa: umieszczenie znaku zakazu zatrzymywania się na ul. os. Na Skarpie w Nowym Targu

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi z dnia 08.02.2019 r. na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 04.02.2019 r., w sprawie umieszczenia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. os. Na Skarpie na odcinku od ul. Ludźmierskiej do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 uprzejmie informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej zgodnie stwierdziły, że parkujące samochody wzdłuż ul. os. Na Skarpie utrudniają ruchu pojazdów oraz stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym, w szczególności dzieci idących do szkoły. Jednocześnie informuję, że na przeprowadzonej wizji w dniu 28.03.2019 r. komisja przyjęła zasadność wprowadzenia zakazu zatrzymywania się po obydwu stronach ulicy os. Na Skarpie na całej długości, z wyłączeniem zatoki postojowej.

Przed wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się w terenie, niezbędne będzie opracowanie i zatwierdzenie nowej organizacji ruchu dla tego odcinka. Z uwagi na ilość wniosków wpływających do Urzędu w zakresie zmiany organizacji ruchu, projekty zlecane są w pakietach. Wykonanie projektu na ul. os. Na Skarpie dotyczącego wprowadzenia zakazu zatrzymywania się po obydwu stronach na całej długości ulicy, z wyłączeniem zatoki postojowej zostanie ujęty przy najbliższym zleceniu w bieżącym roku. Następnie po pozytywnym zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu, oznakowanie zostanie zamontowane w najbliższym możliwym terminie.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE