RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ.
Znak: AiK.0003.1.2019.S
Nowy Targ, 11.02.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie skrzyżowania ulic Św. Anny i Grel w Nowym Targu.

Treść interpelacji:

„Już 12 lat, od 2007 roku trwają próby rozwiązania przez Powiat Nowotarski i Gminę Miasto Nowy Targ „węzła gordyjskiego”, jakim staje się skrzyżowanie ulic Św. Anny i Grel. Torpedowanie wszystkich projektów i pomysłów dotyczących powyższego przez jednego z mieszkańców, okazuje się niestety skuteczne , co naraża tysiące użytkowników tej drogi na duże niedogodności, ale także zagraża ich Bezpieczeństwu.
Zwracam się z prośbą o informacje, na jakim etapie są zapowiadane przez Powiat i Miasto wspólne prace projektowe, nie ma bowiem dnia, aby z takim pytaniem nie zwracali się do mnie mieszkańcy korzystający z tego ruchliwego skrzyżowania.
W 2014 r. wojewoda małopolski uchylił na wniosek owego obywatela pozwolenie na budowę, przedstawiając wytyczne, które należy spełnić. Mając na uwadze ostatnie publiczne zapewnienie Pana Wojewody o przychylności i udzieleniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów naszego miasta, mam nadzieję, że tym razem sprawa ta, zostanie nareszcie pozytywnie załatwiona.”.

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Nowy Targ wspólnie z Powiatem Nowotarskim od kilku lat prowadziła działania celem dokonania przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ul. Św. Anny (droga powiatowa) z ul. Grel (droga gminna). Przebieg tych działań jest Panu Radnemu oraz mieszkańcom doskonale znany. W obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest ponowne przeprowadzenie procedury w celu uzyskania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Pismem z dnia 23.10.2018 r. kolejny raz Urząd Miasta Nowy Targ wystąpił do Starosty Powiatu Nowotarskiego z wnioskiem o pilne rozpoczęcie opisanej powyżej procedury bowiem zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), przebudowa omawianego skrzyżowania należy do obowiązków Starosty Nowotarskiego jako zarządcy drogi wyższej kategorii tj :
„Art.  25.  [Budowy, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii]
1.  Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.
2.  Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania”

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, iż przedmiotowa inwestycja została ujęta na pierwszym miejscu w opracowanym przez Starostę Nowotarskiego w styczniu 2019 r. projekcie dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Powiecie Nowotarskim na lata 2019 – 2023”. W ramach tych działań zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację tak kluczowego dla komunikacji miasta zadania.
Jednocześnie informuję, że uwagi na fakt iż zadanie jest prowadzone w Powiecie Nowotarskim, to Powiat powinien być w przyszłości adresatem pytań w tej sprawie.
Niezależnie od tego Urząd Miasta Nowy Targ będzie na bieżąco monitorował zaawansowanie prac zmierzających do realizacji tej ważnej społecznie inwestycji.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Sekretarz Miasta.
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE