RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.2.2019
Nowy Targ, dnia 06.02.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie działań mających na celu walkę z zanieczyszczaniem powietrza.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 lutego 2019 r. złożoną podczas IV Sesji Rady Miasta Nowy Targ na wstępie pragnę zaznaczyć, że podjęte przeze mnie działania w zakresie ochrony powietrza, wyszczególnione w mojej odpowiedzi z dnia 2 stycznia 2019 r. są sukcesem Gminy Miasto Nowy Targ, a co za tym idzie wszystkich mieszkańców naszego miasta, dzięki którym były one możliwe do zrealizowania.

Odnosząc się natomiast do kwestii wyliczonej przez Pana średniej arytmetycznej dotyczącej ilości wymienionych kotłów, kolejny raz informuję, że jest ona ściśle zależna od ilości osób zainteresowanych przedmiotowymi wymianami, a kampania informacyjna ze strony Urzędu jest ciągła. W przypadku zgłaszania się kolejnych mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie w tym zakresie, uruchamiane będą kolejne programy dotacyjne, w tym z budżetu miasta. Dlatego też rzeczywistą średnią za ten okres będzie mógł Pan wyliczyć i ocenić dopiero po 2023 roku. Bardzo istotny jest również fakt, iż wielu mieszkańców wymieniając kocioł, finansuje tą inwestycję całkowicie z własnych środków nie korzystając z dofinansowania ze względu na fakt, iż nie likwiduje starych kotłów c.o.

Pragnę również zaznaczyć, że Pańskie stwierdzenie "(..) uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego narzuca zakaz palenia węglem i drewnem od 2023 r." w odniesieniu do naszego miasta jest całkowicie błędne. Tak zwana "uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego", a konkretnie uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - zakłada stopniowe wdrażanie przepisów, które w pierwszej kolejności ograniczą powstawanie nowych źródeł emisji, a w perspektywie kolejnych lat pozwolą wyeliminować wszystkie kotły niespełniające norm emisji. Wprowadza także zakaz od 1 lipca 2017 r. stosowania mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Uchwała nie wprowadza jednak całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem po 2023 roku, a jedynie likwidację kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, co da możliwość egzekwowania i przymuszania mieszkańców do wymian kotłów. Po 2026 roku uchwała zakazuje eksploatacji kotłów klasy 3 lub 4. Ponadto według ww. uchwały nowo montowane kotły od 1 lipca 2017 r. muszą spełniać wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń dla klasy 5 z certyfikatem Ecodesign, do których zaliczane są również kotły na ekogroszek, co stoi w sprzeczności z Pana stwierdzeniem, iż uchwała narzuca zakaz spalania paliw stałych od 2023 r.

Odnosząc się także do słów, że stara się Pan o dofinansowanie do wymiany starego kotła na nowy kocioł na gaz, przypominam iż do chwili obecnej nie złożył Pan deklaracji uczestnictwa do programu dofinansowań, która jest niezbędna by mógł Pan zostać uwzględniony w przedmiotowym programie. Jak już wcześniej informowałem Gmina Miasto Nowy Targ obecnie realizuje dwa programy dofinansowań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, został złożony także kolejny wniosek o pozyskanie środków w przedmiotowym zakresie również ze środków RPOWM, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na maj 2019 rok.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie planuje Pan skorzystać z oferowanych przez nasz samorząd programów dotacyjnych to może Pan skorzystać z rządowego programu "Czyste Powietrze", obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to również korzystne rozwiązanie dla każdego mieszkańca wyrażającego chęć wymiany źródła ciepła na ekologiczne, w szczególności, iż uwzględnia on także dopłaty do termomodernizacji budynków.

Pragnę również poinformować, że w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje uruchomienie pilotażowego programu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania dla osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. Gdy tylko pojawi się możliwość skorzystania z ww. programu, nasz samorząd podejmie starania o pozyskanie przedmiotowych środków.

Ponadto od 1 styczna 2019 r. weszła w życie termomodernizacyjna ulga podatkowa, która jest uzupełnieniem działań na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Należy również pamiętać, że: "Jesteśmy liderem w walce ze smogiem. Pierwsze efekty wspólnych wysiłków Zarządu Województwa Małopolskiego i gmin już widać. W tej chwili wymienianych lub modernizowanych jest ponad 21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki temu emisja gazów cieplarnianych spadnie o 221 tys. ton rocznie." - powiedział Łukasz Smółka (źródło: www.malopolska.pl).

Problem zanieczyszczenia powietrza jest szerszy i dotyczy całego regionu, a gwarancją rzeczywistej jego poprawy będzie podjęcie działań przez wszystkie samorządy. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ jest równie mocno zależna od sąsiadujących z nami samorządów.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE