RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GN.0003.15.2018
Nowy Targ 20.12.2018 r.
 

W odpowiedzi na złożone interpelacje na sesji Rady Miasta w dniu 10 grudnia 2018 r. dotyczące:

  1. rozwiązania problemu istniejących ruin byłego basenu na os. Na Skarpie w Nowym Targu,
  2. budynku socjalnego przy ul. Ludźmierskiej 32 w Nowym Targu, informuję:

Ad.1

Nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, a właścicielem jest Skarb Państwa.

Biorąc pod uwagę ogólny interes społeczny były przeprowadzane wstępne rozmowy, w których była zaangażowana Pani Radna Danuta Sokół. W przyszłym roku zostaną podjęte negocjacje w celu ustalenia warunków na jakich Gmina Miasto Nowy Targ mogłaby nabyć nieruchomość.

Zwracam też uwagę, że z mojej inicjatywy został też przygotowany projekt zmiany planu zagospodarowania terenu, który przewiduje w tym miejscu usługi sportu i rekreacji, a przypomnę, że w poprzednich latach były plany przeznaczenia tego terenu pod budownictwo wielorodzinne. Z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wcześniejszymi dokumentami można się zapoznać w tut. Urzędzie - Wydziale Rozwoju i Urbanistyki.

Ad.2

W budynku znajduje się łącznie 74 pomieszczeń mieszkalnych z czego 18 pomieszczeń nie jest zasiedlonych, które w okresie grzewczym są ogrzewane do tzw. niezbędnego minimum wynikającego z warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Regulację intensywności ogrzewania zapewniają zainstalowane na każdym z grzejników w budynku zawory termostatyczne. Koszty ogrzewania "pustostanów" pokrywane są ze środków finansowych Miasta.

Chciałbym poinformować Panią Radną, że Gmina w swoich zasobach musi posiadać pustostany socjalne, gdyż na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego dla potrzeb realizacji prawomocnych sądowych wyroków eksmisyjnych.

W przypadku nie dostarczenia lokalu socjalnego ze strony Gminy dla potrzeb wykonania eksmisji, wierzycielowi przysługuje roszczenie finansowe odszkodowawcze w stosunku do Gminy.

W podnoszonej kwestii warunków zamieszkiwania w przedmiotowym budynku socjalnym spełniającym rolę budynku mieszkalnego o obniżonym standardzie, informuję, że lokale socjalne powstały po adaptacji byłego hotelu pracowniczego NZPS. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234) lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2 przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Równocześnie informuję, że na przestrzeni ostatnich 10 lat na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne (m. in. wymogi p.poż) wydatkowano ok. 100 tys. zł. W budynku sukcesywnie przeprowadzane są prace remontowe szczególnie pomieszczeń wspólnego użytkowania.
Odnośnie zapytania dotyczącego kotłowni gazowej na os. Bór 4, odpowiedź zostanie udzielona po otrzymaniu informacji w tej sprawie od właściciela kotłowni tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE