RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: GN.0003.14.2018
Nowy Targ, dnia 19 października 2018 r.
 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 8 października 2018 roku, w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelacje z dnia 10 września 2018 roku przedstawiam chronologiczne zastawienie składanych pism i ofert w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Targowej:
28 stycznia 2016 roku - wniosek FHUP "Grzegorczyk" o dzierżawę.

22 lutego 2016 roku - zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości o pow. 1097 mkw. do oddania w dzierżawę podane do publicznej wiadomości na okres minimum 21 dni - brak innych ofert.

6 maja 2016 roku - podpisanie umowy dzierżawy z FHUP "Grzegorczyk" na okres 1 roku tj. do

5 maja 2017 roku na cele składowe - czynsz miesięczny 713,05 zł netto.

14 marca 2017 roku - wniosek Pana Ł. Leja o dzierżawę - bez oferty cenowej.

11 kwietnia 2017 roku - wniosek FHUP "Grzegorczyk" o przedłużenie umowy dzierżawy - bez oferty cenowej

12 kwietnia 2017 roku - zarządzenie przeznaczeniu nieruchomości o pow. 3369 mkw. do oddania w dzierżawę podane do publicznej wiadomości na okres minimum 21 dni.

20 kwietnia 2017 roku - wniosek Pana Ł. Leja o udostępnienie treści umowy dzierżawy - treść umowy zastała udostępniona.

31 maja 2017 roku - podpisanie umowy dzierżawy na cele składowe z FHUP "Grzegorczyk" na okres do 31 grudnia 2017 roku - czynsz miesięczny 1.214,15 zł netto.

25 października 2017 roku - wniosek Pana Ł. Leja o udostępnienie treści umowy dzierżawy - treść umowy zastała udostępniona.

9 listopada 2017 roku - oferta Pana Ł. Leja na dzierżawę ww. terenu z ofertą czynszu 1.500 zł miesięcznie / kopia w załączeniu /.

1 grudnia 2017 roku - zarządzenie o ponownym przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę podane do publicznej wiadomości na okres minimum 21 dni.

04 stycznia 2018 roku - wniosek FHUP "Grzegorczyk" o przedłużenie umowy dzierżawy oraz notatka z dnia 8.01.2018r. w sprawie wysokości czynszu miesięcznego 1.600 zł / kopia w załączeniu /.

25 stycznia 2018 roku - pismo Pana Grzegorczyka potwierdzające wysokości czynszu miesięcznego - 1.600 zł.

28 lutego 2018 roku - podpisanie aneksu do umowy dzierżawy z FHUP "Grzegorczyk" na okres do 30 czerwca 2018 roku - czynsz miesięczny 1.600,oo zł netto.

26 marca 2018 roku - oferta ( oferent nr 3 ) na dzierżawę ww. terenu - 2.000 zł miesięcznie / kopia w załączeniu /.

24 kwietnia 2018 roku - wniosek FHUP "Grzegorczyk" o przedłużenie umowy dzierżawy - bez oferty cenowej.

17 maja 2018 roku - oferta ( oferent nr 3 ) na dzierżawę ww. terenu - 2.200 zł miesięcznie / kopia w załączeniu /.

17 maja 2018 roku - oferta Pana Ł. Leja na dzierżawę ww. terenu - 2.500 zł miesięcznie / kopia w załączeniu /.

21 maja 2018 - oferta FHUP "Grzegorczyk" na dzierżawę ww. terenu - 2.500 zł miesięcznie /kopia w załączeniu /.

3 lipca 2018 roku - podpisanie aneksu do umowy dzierżawy z FHUP "Grzegorczyk" na okres do 31 sierpnia 2018 roku - czynsz miesięczny 2.500,oo zł netto.

 

W związku z mającą nastąpić zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego wstrzymano z podpisywaniem umów na dalszą dzierżawę do czasu uchwalenia ww. zmiany m.p.z.p.

10 sierpnia 2018 roku - oferta Pana Ł. Leja na dzierżawę ww. terenu - 3.500 zł miesięcznie /kopia w załączeniu/.

31 sierpnia 2018 roku - wniosek FHUP "Grzegorczyk" o przedłużenie umowy dzierżawy.

24 września 2018 roku - ponowny wniosek FHUP "Grzegorczyk" o przedłużenie umowy dzierżawy i oferta czynszu miesięcznego 3.550 zł / kopia w załączeniu /.

Na dzień 8 października 2018 roku - godz. 9.oo ustalono i uzgodniono z oferentami (Panem Leją i Panem Grzegorczykiem) termin spotkania w sprawie negocjacji czynszu dzierżawnego. Przed negocjacjami w dniu 8.10.2018 r. pełnomocnik Pana Ł. Leja Pan mecenas Rusnak poinformował telefonicznie tut. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, że nie przybędzie na negocjacje i zwrócił się o przeniesienie spotkania na inny termin. Pan Stanisław Grzegorczyk przybył na negocjacje. Korespondencja kierowana do oferenta nr 3 została zwrócona z adnotacją, że osoba nie mieszka pod wskazanym na ofertach adresem.

Analizując całokształt sprawy postanowiłem nie kontynuować dalszej dzierżawy przedmiotowego terenu. Zostanie on przekazany do administrowania Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji celem utworzenia parkingu i pobierania opłat na rzecz Miasta.

Informuję dodatkowo, że w stosunku do części dzierżawionych działek toczą się także negocjacje z Panem Ł. Leją o zamianę gruntu za teren pod poszerzenie ulicy Ustronie. Ze strony tut. Urzędu sporządzono dokumentację geodezyjną i została Panu Ł. Leja złożona oferta zamiany tj. za teren Pana Ł. Leja o pow. 139 mkw. gmina proponuje teren przy ul. Targowej o pow. 167 mkw. na poszerzenie sąsiednich działek będących własnością Pana Ł. Leja. Propozycja została odrzucona, a Pan Ł. Leja proponuje za swoje działki większy teren ( w załączeniu złożono mapkę z zakreślonym terenem - bez określenia powierzchni ). Wg analizy załącznika graficznego Pan Ł. Leja za 139 mkw. przy ul. Ustronie oczekuje przekazania ok. 400 - 450 mkw. przy ul. Targowej.

Do wiadomości:
Pan Przewodniczący
Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE