RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.6140.12.2018
Nowy Targ, 14 września 2018 r.
 

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 10 września 2018 r. w sprawie budowy samorządowego schroniska dla zwierząt pozwolę sobie powtórzyć to co zawarłem już w odpowiedzi na Pani petycję. Gmina Miasto Nowy Targ jest jedyną gminą w obrębie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, na terenie której znajduje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zgadzam się, że jedno schronisko na tak duży obszar jest niewystarczające. Jednak nowe schronisko dla zwierząt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657) i w szczególności powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.

Obserwując dynamicznie postępujące zagospodarowywanie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz wnioski składane przez właścicieli gruntów o zmianę przeznaczenia terenów do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, należy stwierdzić, że miasto nie posiada w granicach administracyjnych terenów pod taką inwestycję.

Podobnie jak Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Kościelisko, Gmina Rabka, Gmina Jabłonka, Gmina Czorsztyn i Gmina Bukowina Tatrzańska, których odpowiedzi dołączyła Pani do interpelacji, jestem otwarty na ewentualną współpracę przy realizacji takiego działania, ale Gmina Miasto Nowy Targ również nie posiada w swoich zasobach terenów, odpowiednich dla budowy schroniska.

Nie uważam także za właściwe, że inicjatorem budowy nowego schroniska ma być miasto, które na swoim terenie posiada już taki obiekt. W Nowym Targu zlokalizowane są obiekty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów oraz duża oczyszczalnia ścieków, które obsługują mieszkańców regionu. Nie oznacza to jednak, że również międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt ma być w mieście. A wręcz przeciwnie, taki obiekt powinien być lokalizowany na terenach niezurbanizowanych.

Aktualnie nasze Miasto ma zagwarantowane w schronisku 30 miejsc dla bezdomnych psów. Na etapie planowania budżetu miasta na rok 2019, rozważana będzie możliwość zwiększenia tej liczby.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE