RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 97
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nowy Targ, dnia 24 września 2018 roku
Nasz znak: GN.0003.14.2018

 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji w dniu 10 września 2018 roku, dotyczącą zasad podpisywania dzierżaw terenów miejskich zgodnie załączoną mapą, uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2015 roku o dzierżawę przedmiotowych nieruchomości występowało łącznie trzech Wnioskodawców. Z uwagi na brak oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych tych Osób pisma te nie mogą zostać przedstawione. W dniu 15 stycznia 2015 roku, została zwarta z Panem Łukaszem Leją, na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku, umowa dzierżawy nieruchomości oznaczonej (po podziale) jako działki ewid. nr nr 15454/8, 15603/3, 15604/5, 15605/3, 15606/3, 15607/4 i 15608/3. Umowa ta została przedłużona do dnia 30 czerwca 2015 roku.

W dniu 30 stycznia 2015 roku została zwarta z Panem Stanisławem Grzegorczykiem , na okres od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku, umowa dzierżawy nieruchomości oznaczonej (po podziale) jako działki ewid. nr nr 15454/6, 15454/7, 15455/7, 15455/8, 15456/1 i 15457/1.

W dniu 6 maja 2016 roku, została zawarta z Panem Stanisławem Grzegorczykiem, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Grzegorczyk” w Nowym Targu, na okres od dnia 16 maja 2016 roku do dnia 15 maja 2017 roku, umowa dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr nr 15454/7, 15454/8, 15455/8, i 15455/9. Umowa ta została przedłużona na łączny okres do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W okresie wywieszenia wykazu dotyczącego przedłużenia dzierżawy ww. nieruchomości wpłynęły dwa dodatkowe wnioski o dzierżawę.

Z uwagi na fakt prowadzenia postępowania mającego na celu uchwalenie przez Radę Miasta Nowy Targ zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 6.I, w części obejmującej m. in. wnioskowany teren, a także planowego zbycia części ww. nieruchomości, po zatwierdzeniu granic terenu przeznaczonego pod usługi – handel oraz przebiegu planowanych dróg publicznych, a w związku z podjętą przez Radę Miasta Nowy Targ uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015 roku, w sprawie ich zbycia, zmiana Dzierżawcy była nieuzasadniona w szczególności, że pozostali Wnioskodawcy proponowali inny sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu, a wysokość czynszu dzierżawnego odpowiadała najwyższej zaproponowanej przez Nich stawce.

Wnioskodawcy byli informowani o tym, że dalsze czynności związane z wieloletnią dzierżawą lub zbyciem przedmiotowych nieruchomości mogą nastąpić po podjęciu uchwały o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 6.I.

W związku z brakiem podjęcia przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały o zmianie ww. planu miejscowego, przedłuża się umowę dzierżawy dotychczasowemu Dzierżawy, a jej łączny okres nie przekracza trzech lat, co należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta.

Ponadto informuję, że wykonując ww. uchwałę Rady Miasta w 2015 roku, zostały ogłoszone dwa przetargi na zbycie części ww. nieruchomości. W drugim przetargu uczestniczył jako jedyny Pan Łukasz Leja, który jednak nie dokonał przebicia ceny wywoławczej i w związku z tym nieruchomość nie została sprzedana.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE