RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nowy Targ, dn. 26.09.2018 r.
Znak AiK.0003.8.2018
 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 10 września 2018 r., a dotyczącą "płatności za opinię prawną", która została zlecona w celu oceny treści umowy dzierżawy zawartej w dniu 27 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a spółką Nowa Targowica Sp. z o.o. informuję, że za sporządzenie opinii prawnej została zapłacona kwota 590,40 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że nie zgadzam się z zarzutami sformułowanymi przez Pana w treści interpelacji przeciwko dostarczonej wszystkim Radnym Rady Miasta opinii prawnej. Przedmiotowa opinia została sporządzona przez Adwokata Artura Pustówkę, który prowadzi uznaną kancelarię adwokacką w Nowym Targu. Podstawą do sporządzenia opinii była analiza zapisów umowy dzierżawy oraz procedury jej zawierania, zmierzająca do zmiany stanu faktycznego i eliminacji istniejących i zasygnalizowanych w tejże opinii zagrożeń związanych z zapisami umowy.

W swojej interpelacji rozmija się Pan też z prawdą twierdząc, że opinia, tu cyt.: "…powodowała wprowadzenie Rady Miasta w błąd przy podejmowanych decyzjach związanych z wyjaśnieniem poprawności zawartej umowy dzierżawy terenów miejskich na rzecz Spółki Nowej Targowicy." Po pierwsze Rada Miasta dotąd nie podjęła żadnej decyzji w tej sprawie, mimo że o zajęcie stanowiska przez wszystkich Radnych zwróciłem się pismem z daty 18 maja 2018 r., a więc już ponad 4 miesiące temu. Jedynie Radni z Klubu Radnych Nasze Miasto przedstawili swoje stanowisko. Pozostali Radni, w tym również Pan, mimo dostarczenia żądanej opinii prawnej, dotąd nie ustosunkowali się do sformułowanych w piśmie problemów.

Zaznaczenie tutaj wymaga, iż jeśli Pan nie zgadza się z jakimiś twierdzeniami lub uważa, iż zawarta umowa nie zagraża interesom Miasta, należałoby to jasno przedstawić, a nie formułować jedynie zarzuty, nie przedstawiając, jakiejkolwiek innej możliwości rozwiązania problemu.
Intencją skierowanego przeze mnie wniosku, było zbieranie od wszystkich Radnych Miasta opinii i uwag, pomocnych w rozwiązaniu sprawy i ubolewam, iż istotniejszym jest dla Pana, ciągłe kierowanie bezpodstawnych zarzutów, aniżeli praca dla dobra mieszkańców Nowego Targu.

O sytuacji panującej na placu targowym przy ul. Targowej informowałem wielokrotnie, ostatnio również odpowiadając pismem z dnia 6 lipca 2018r. na Pańską wcześniejszą interpelację. Czy nawet powtarzające się od dłuższego czasu wystąpienia osób handlujących na sesjach Rady Miasta nie każą Panu zastanowić się nad tymi problemami i zająć jasne stanowisko, którego oczekują mieszkańcy, a zwłaszcza teraz w okresie wyborczym? Jako burmistrz miasta, słuchający tych głosów - zwykłych obywateli mówiących o warunkach prowadzenia działalności handlowej, w tym o stawkach opłat dyktowanych za rezerwację i tzw. placowe na "Nowej Targowicy", oczekiwałem i nadal oczekuję od Rady Miasta wsparcia w dążeniu do zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy. Niekorzystnego poprzez wykreowanie w ostatnim czasie negatywnego wizerunku Miasta oraz nowego placu targowego, który to decyzją Rady i Burmistrza został przeniesiony w nowe miejsce, które jak wielokrotnie słyszeliśmy, miało być dziełem wspólnym Nowotarżan - właścicieli terenów położonych w rejonie oczyszczalni ścieków. Zamiast obiecanego porozumienia na wzór mieszkańców Białki Tatrzańskiej, mamy ciągłe zamieszanie, którego symbolem jest postawiony płot uniemożliwiający swobodny przepływ klientów między straganami.

Otrzymuje:
1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
3. Sekretarz Miasta.
4. A/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE