RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 51
Odpowiedź na Interpelację

Sz.P.
Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: BBiA.0003.1.2018
Nowy Targ 2018-09-21

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10-09-2018r., przesyłam w załączeniu kopię korespondencji w sprawie ewentualnego nabycia przez miasto Nowy Targ udziałów w spółce Nowa Targowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu.

 

Informuję, że pisma skierowane przeze mnie do Nowej Targowicy sp. z o.o. były odpowiedzią na narastający konflikt pomiędzy władzami Spółki, a kupcami oraz właścicielami sąsiednich działek. Konflikt ten, który do tej pory nie został rozwiązany, a co gorsza dochodzi do jego eskalacji, czego wymownym dowodem jest budowa płotu przez jednego ze wspólników spółki, stanowi antyreklamę naszego miasta. Brak porozumienia między właścicielami nieruchomości odbija się również negatywnie na wizerunku nowego placu targowego i z pewnością nie służy jego rozwojowi, na czym cierpią przede wszystkim kupcy, którzy utrzymują siebie i swoje rodziny wyłącznie z handlu. Prawdopodobnie sytuacja taka ma miejsce po raz pierwszy w wielowiekowej tradycji kupieckiej Nowego Targu i wynika z oddania prawa do ustalania warunków prowadzenia działalności handlowej prywatnemu podmiotowi. Do tego należy jeszcze dołożyć dążenia przedstawicieli Spółki i zawiązanego przy tym Stowarzyszenia do zniesienia opłaty targowej, co w przypadku bardzo niskiego czynszu dzierżawnego prowadziłoby do pozbawienia miasta należnych dochodów z posiadanego majątku, jakim jest pięć hektarów gruntów dzierżawionych przez Spółkę Nowa Targowica. Proszę przy tym nie zapominać, że własnością miasta są najbardziej atrakcyjne pod względem handlowym działki pomiędzy drogą, a budynkami handlowymi i restauracją. Wymowne jest to, że ten najbardziej atrakcyjny teren jest obecnie określany przez kupców „aleją Manhattan”. Proszę, aby brał Pan ten fakt pod uwagę, kiedy będzie Pan przygotowywał swoje stanowisko w kwestii umowy dzierżawy, a na które nadal oczekuję.

W zaistniałej sytuacji uznałem i uważam nadal, że w interesie Miasta Nowy Targ leży przejęcie władania gruntami miejskimi, wydzierżawionymi (nie tylko moim zdaniem, ale też zdaniem radnych Klubu Nasze Miasto), na niekorzystnych warunkach, o czym zresztą informowałem wszystkich Radnych odrębnym pismem. Jednym z możliwych rozwiązań by przejąć władztwo nad gruntami miejskimi jest zakup przez miasto udziałów w spółce Nowa Targowica lub ewentualne rozwiązanie umowy dzierżawy i zwrot nakładów poniesionych przez Spółkę, o czym już pisałem w poprzedniej odpowiedzi na Pana interpelację. Jest to moim zdaniem na chwilę obecną najlepsze wyjściem z tej konfliktowej sytuacji. Podjęta przeze mnie inicjatywa nie wymagała upoważnienia ze strony Rady Miasta Nowy Targ, gdyż nie była to czynność prawna polegająca na zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, gospodaruje majątkiem gminy w ramach posiadanych ustawowych kompetencji. A zatem jest Pan w błędzie zakładając, że już na etapie wystąpienia z zapytaniem o stanowisko Zarządu Spółki w kwestii zbycia udziałów, Burmistrz Miasta winien uzyskać legitymację Rady Miasta do podejmowania takich rozmów. Z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie stosownego upoważnienia do nabycia udziałów w spółce Nowa Targowica, będę zobowiązany wystąpić w momencie, gdy prowadzone ze spółką rozmowy przybiorą na tyle realny kształt, że będziemy mieli konkretną ofertę zbycia udziałów. Jak dotąd takiej oferty nie otrzymaliśmy. Szanując Pana i pozostałych Radnych czas, uważam, że dopiero oferta z konkretnymi warunkami, w tym określająca warunki finansowe, powinna trafić pod obrady właściwej Komisji Rady Miasta, nad którą Państwo Radni będą się pochylać.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE