RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.23.2018
Nowy Targ, 01.08.2018 r.
 

Sprawa: likwidacja przejazdu kolejowo – drogowego w km 19,366

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 23.07.2018 r., w sprawie likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w km 19,366 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w Nowym Targu uprzejmie informuję, że przedmiotowy przejazd uczęszczany jest w niewielki stopniu. Droga w tym rejonie nie jest drogą publiczną, tylko gruntową obsługującą tereny rolne, w większości niezagospodarowane. W celu utrzymania przejazdu kolejowo – drogowego PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. przed jego likwidacją ogłasza możliwość zawarcia umowy przez użytkowników (osoba, firma) na jego użytkowanie. Zgodnie z umową na użytkowniku lub użytkownikach ciąży obowiązek bieżącego utrzymywania przedmiotowego przejazdu w szczególności: wykonywanie wycinki krzaków, wysokiej trawy, chwastów, utrzymanie rogatek w stanie sprawności technicznej, dopilnowanie aby rogatki były zawsze zamknięte na klucz, odśnieżanie w okresie zimowym itp. Należy również mieć świadomość, że użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z realizacji przedmiotu umowy. Oprócz bieżących kosztów utrzymania przejazdu, dodatkowo dochodzi roczny czynsz najmu w wysokości około 50-100 zł. Kwota uzależniona jest od powierzchni przejazdu. Dlatego w celu dalszego użytkowania przedmiotowego przejazdu przez właścicieli gruntów w tym rejonie proszę poinformować mieszkańców o możliwości zawarcia umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz, tel. + 48 18 535 23 41 lub e-mail: pawel.kubik@plk-sa.pl Ruch pojazdów w tej części miasta jest w pełni obsługiwany przez drogi publiczne stąd PKP podjęło decyzję o likwidacji nieużytkowanych przejazdów, a tut. Urząd nie ma możliwości utrzymania przejazdu według wymagań określonych przez PKP w umowie, której projekt przekazujemy w załączeniu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE