RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Danuta Wojdyła
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.7.2018
Nowy Targ, 02.08.2018 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 23 lipca 2018 r. w sprawie doposażenia Nowotarskiej Strefy Relaksu.

Treść interpelacji:
„Nowotarska Strefa Relaksu usytuowana nad rzeką Biały Dunajec to nowy punkt na mapie Nowego Targu, który stał się urokliwym, łatwo dostępnym i popularnym miejscem relaksu i rodzinnej rozrywki dla mieszkańców ale także osób przyjezdnych z okolic oraz turystów.

Jak wiemy jest to pierwszy etap zagospodarowania tej części bulwarów nad rzeką Biały Dunajec i zanim nastąpi drugi etap, który jest przewidziany na przyszły rok, to w imieniu rodzin i wypoczywających w strefie relaksu zwracam się z prośba o doposażenie tego miejsca o dodatkowe urządzenia takie jak:

  • huśtawki, bujaki, kręcioła itp.
  • hamaki (zamontowane między drzewami)
  • stojaki na rowery (jest tylko jeden) oraz dołożenie ławek
  • siatka odgradzająca nadbrzeże rzeki tak aby podczas rozgrywanych meczy piłka nie lądowała w wodzie

Konieczne jest również utwardzenie istniejących już w strefie alejek spacerowych gdyż obecny wysypany żwir jest niestabilny a chodzenie po nich jest utrudnione.

W ramach dostępnych środków finansowych należałoby jeszcze w tym roku dowieźć ziemi i posiać trawę, ponieważ tam gdzie ma być plaża jest w tym momencie nawierzchnia częściowo wysuszona i popękana

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku”

Nowotarska Strefa Relaksu jak słusznie Pani zauważyła to nowa inwestycja, z której mieszkańcy mogą korzystać od ponad trzech miesięcy.

Przedstawione propozycje doposażenia stefy są racjonalne z punktu widzenia funkcjonalności i atrakcyjności strefy, ale ich zamontowanie wymaga uzyskania stosownych zgód i decyzji.

Jednocześnie informuję, iż ramach pozyskanego dofinansowania z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i planowaną na przyszły rok rozbudową strefy zostanie wykonany szereg prac tj. dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz dodatkowych urządzeń street workout, wykonanie altan wypoczynkowych oraz altany grillowej, wykonanie głównej alejki spacerowej, dostawa i montaż leżaków i przebieralni oraz instalacja monitoringu i oświetlenia. Koszt wykonania ww. prac będzie wymagał kolejnych znacznych nakładów finansowych i ma wynieść ok 370 tys. złotych wg kosztorysu inwestorskiego a ostateczne koszty będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych będzie możliwe zrealizowanie kolejnego etapu rozbudowy Nowotarskiej Strefy Relaksu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższym czasie prowadzonych będzie szereg prac montażowo-budowlanych w obrebie strefy zasadnym jest aby doposażenie w proponowane przez Panią urządzenia planować po zakończeniu w/w robót w ramach kolejnych działań w obrębie strefy.

Obecnie zostanie przeprowadzona kontrola alejek spacerowych oraz plaży trawiastej, na podstawie której będzie można podjąć dalsze działania tj ewentualne prace naprawcze.

Otrzymuje:
1) Adresat,
2) Przewodniczący Rady Miasta
3) Sekretarz Miasta,
4) FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE