RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 97
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Wojdyła
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.67.2018
Nowy Targ, 01.08.2018 r.
 

Sprawa: ograniczenie prędkości do 50 km/h lub montaż urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 23.07.2018 r., w sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h lub montażu urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu uprzejmie informuję, że wystąpiłem do zarządcy dróg krajowych czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia odcinkowego ograniczenia prędkości i montażu fotoradaru w tym rejonie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

 

 


 

  Pani Danuta Wojdyła
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.67.2018
Nowy Targ, 17.09.2018 r.
 

Sprawa: ograniczenie prędkości do 50 km/h lub montaż urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi znak: DiT.7221.67.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h lub montażu urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu uprzejmie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w bieżącym roku podjęła już działania zmierzające do ograniczenia prędkości pojazdów do 50 km/h przed przejściami dla pieszych na drogach krajowych. Objęły one również przedmiotowe przejście. Oznakowanie zostało wprowadzone w sierpniu.
W kwestii instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 47, pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego podejmą czynności zmierzające do przeprowadzenia merytorycznej oceny zasadności wnioskowanej lokalizacji. Po zgromadzeniu niezbędnych danych, przekażą swoje stanowisko w tej sprawie osobnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

 


 

Pani
Danuta Wojdyła
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: DiT.7221.67.2018
Nowy Targ, 06.11.2018 r.

 

Sprawa: ograniczenie prędkości do 50 km/h lub montaż urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu

 

W uzupełnieniu moich odpowiedzi znak: DiT.7221.67.2018 z dnia 01.08.2018 r. i 17.09.2018 r. w sprawie ograniczenia prędkości do 50 km/h lub montażu urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 47 na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu uprzejmie informuję, że w kwestii instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 47, pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili w oparciu o dane z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu analizę, która nie wykazała obecnie okoliczności uzasadniających podjęcia decyzji o konieczności instalacji przedmiotowego urządzenia. W związku z powyższym Główny Inspektorat Transportu Drogowego na obecną chwile nie planuje instalacji urządzenia rejestrującego w Nowym Targu we wskazanym przez Panią miejscu.

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE