RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 8 kwietnia 2020 roku

99 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:02
Zachód słońca: 18:21

Imieniny obchodzą: Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Gawryła, January, Radosław, Sieciesława

Międzynarodowy Dzień Romów
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 100
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK – 0003.5.2018 r.
Nowy Targ, 05.06.2018 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2018 r. w sprawie zabezpieczenia potoku Skotnica.

Treść interpelacji:

„Po raz kolejny w imieniu mieszkańców ulicy św. Anny i ulic przyległych zwracam się z apelem do Pana Burmistrza, aby niezwłocznie przystąpił do remontu górnego odcinka potoku Skotnica. Przypominam, że miasto posiada pozwolenie na przebudowę odkrytego odcinka Skotnicy – jak wyjaśniał V-ce Burmistrz Wojtaszek – oczekiwano tylko na dofinansowanie tego zadania przez Marszałka Małopolski, były zapewniania że jest to tak pewne jak dwa a dwa to cztery.
Podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Komunalnej Pan Burmistrz Wojtaszek zapewnił, że 13-go maja rozstrzygnie się sprawa wsparcia tego zadania przez Urząd Marszałkowski, a w przypadku odmowy zadanie to niezwłocznie przejdzie do realizacji ze środków budżetu miasta.
Proszę więc o informacje kiedy to nastąpi. Zbliżający się czas letnich nawałnic, a także zdjęcia które obecnie prezentuję nakazują (według mnie) potraktowanie tej sprawy priorytetowo i zapewnienie wreszcie bezpieczeństwa mieszkańców„

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż rzeczywiście złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (5. Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym) został negatywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski z uwagi na to, że:

  • projekt nie jest realizowany na terenach objętych występującą formą ochrony przyrody zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 627 z późn. Zm).
  • wg oceniających projekt służy zabezpieczeniu obszarów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 500 lat.
  • w ramach realizacji projektu zostaną zagospodarowane wody opadowe z powierzchni 0,19 km2,
  • w projekcie nie ujęto żadnej z form zagospodarowania wód opadowych.

Na ocenę tą został złożony protest, którego decyzją Departamentu Zarządzania Programami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2018r. nie uwzględniono. Jest to dla tutejszego Urzędu decyzja zaskakująca ponieważ Urząd Marszałkowski szczątkowo wykorzystał środki, które miał przeznaczone na to działanie.

Ponieważ potrzeb w Mieście jest zawsze bardzo dużo a budżet ma swoje ograniczenia to nawet przed realizacją tych najważniejszych Urząd Miasta stara się o pozyskanie środków zewnętrznych. W związku z powyższym obecnie w celu sfinansowania przebudowy koryta otwartego potoku Skotnica jest przygotowywany wniosek o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) z preferencyjnym oprocentowaniem z możliwością umorzenia do 40% pożyczonego kapitału. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez WFOŚiGW, Urząd Miasta niezwłocznie ogłosi przetarg i przystąpi do przebudowy ww. potoku.

Otrzymują:
1) Adresat,
2) Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości,
3) Sekretarz Miasta,
4) FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE