RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Odpowiedź na Interpelację

Panowie
Paweł Liszka
Krzysztof Sroka
Radni Rady Miasta Nowy Targ

 

Znak: AiK..0003.3.2018
Nowy Targ 05.04.2018 r.

 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację z dnia 26.03.2018 r. dotyczącą montażu hali pneumatycznej oraz rozpoczęciu prac projektowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu.

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.03.2018 r. w sprawie montażu hali pneumatycznej na boisku zewnętrznym asfaltowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu, zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 informuję, że po zatwierdzeniu budżetu miasta na 2018 r. zostały podjęte czynności związane z realizacją tego zadania.

Dokonano analizy kosztowej i technicznej polegającej na zakupie, dostawie i montażu przedmiotowej hali pneumatycznej. Ustalono, że średni koszt zakupu, dostawy i montażu hali o powierzchni ok. 610 m2 wynosi ponad 300 tysięcy złotych, przy czym wniosek w ramach budżetu obywatelskiego opiewał na kwotę 150 tysięcy złotych. Hala taka może być wyposażona w okna i drzwi, posiadać instalację oświetleniową i instalację grzewczą. Koszt roczny utrzymania i eksploatacji hali pneumatycznej w okresie od września do kwietnia wynosi ok. 70 tysięcy złotych. Do kosztów należy jeszcze doliczyć coroczny montaż
i demontaż przedmiotowej hali pneumatycznej, którego koszt wynosi ok. 15 tysięcy złotych. Zasadnym jest również wykonanie lub zaadoptowanie pomieszczenia na magazynowanie w okresie letnim zdemontowanej hali. Wszystkie koszty eksploatacyjne nie zostały we wniosku do budżetu obywatelskiego uwzględnione, a musiałyby być pokryte z budżetu szkoły. Dlatego na spotkaniu z Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 i wnioskodawcą zaproponowano wykonanie hali o konstrukcji łukowej na boisku o nawierzchni poliuretanowej, co spotkało się z akceptacją uczestników spotkania. W wyniku tych uzgodnień zostały podjęte działania w celu realizacji tego projektu.

W odniesieniu do zagadnienia związanego z rozpoczęciem prac związanych z zaprojektowaniem i budową nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu informuję, że zadania inwestycyjne związane z budową lub rozbudową infrastruktury sportowej przy obiektach oświatowych w mieście muszą być realizowane po uprzedniej analizie złożonych wniosków od dyrektorów szkół i na podstawie wieloletnich planów inwestycyjnych. Zadanie po wpisaniu do budżetu i zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych oraz akceptacji przez Radę Miasta może zostać wdrożone do realizacji. Musi to być jednak skorelowane z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi przeznaczonymi do realizacji.

Na posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki w dniu 22.03.2018 r. ustalono, że będzie przeprowadzona analiza co do parametrów technicznych i szacunkowych kosztów budowy oraz kolejności budowy sal gimnastycznych przy szkołach. Po uzyskaniu tych informacji zostanie podjęta decyzja o dalszych czynnościach dotyczących budowy sali gimnastycznej przy szkole, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na realizację zajęć wychowania fizycznego.

Wdrożenie więc działań projektowych musi zostać oparte o rzeczowe rozeznanie zagadnienia i uzyskaniu niezbędnych informacji oraz danych, w tym zasadności proponowanej lokalizacji sali w odniesieniu do całej infrastruktury sportowej zlokalizowanej w mieście.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE