RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Grzegorz Luberda
Pani Danuta Szokalska Stefaniak
Radni Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.3.2018
Nowy Targ, 06.04.2018 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 26 marca 2018 r. w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 47 („Zakopianka”) pomiędzy ul. Klikuszówka i ul. Św. Anny

Treść interpelacji: „W nawiązaniu do wcześniejszych interpelacji, zwracamy się z prośbą zorganizowania spotkania (wizji lokalnej) z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Krakowie w sprawie wykonania chodnika wzdłuż drogi jednokierunkowej, które Miasto ma przejąć od Generalnej Dyrekcji w zarządzanie i odprowadzenie wód opadowych z pól i ul. Kwiatowej, które przy większych opadach zalewają tą drogę. Wnioskowany przez Nas chodnik, znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i dzieci w tym rejonie”

Urząd Miasta mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych podejmuje działania mające na celu zaprojektowanie i realizację przedmiotowego chodnika. W tym celu zwrócono się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z prośbą o realizację ww. chodnika przy finansowaniu dokumentacji projektowej przez Gminę Miasto Nowy Targ. Z uwagi na fakt, iż jest to droga serwisowa, która została przekazana Miastu Nowy Targ do zarządzania a w przyszłości zostanie Miastu przekazana własność tego odcinka drogi, GDDKiA odmówiła realizacji ww. chodnika.

Nie mniej jednak rozważana jest możliwość zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. W nawiązaniu do Państwa wniosku przed opublikowaniem zaproszenia do złożenia ofert planowane jest spotkanie w terenie z Państwem oraz Generalną Dyrekcją celem uszczegółowienia prac. O terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.

Otrzymują:
1) Pan Grzegorz Luberda,
2) Pani Danuta Szokalska Stefaniak
3) Przewodniczący Rady Miasta
4) Sekretarz Miasta,
5) FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE