RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74
Odpowiedź na Interpelację

Szanowny Pan
Andrzej Swałtek
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz KSiP.0541.47.2018
Nowy Targ, dnia 05 kwietnia 2018 r

 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację.

W odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 26 marca 2018 r informuję, że koszty przygotowania i utrzymania narciarskiej pętli biegowej przy Miejskiej Hali Lodowej kształtują się następująco:

1) Koszt poboru prądu – 840 kWh x 0,24 zł/kWh = 336 zł netto

2) Koszt paliwa –1404,59 zł netto.

3) Koszt wypożyczenia agregatu prądotwórczego wyniósł: 1273,00 zł netto

4) Koszt utrzymania trasy ratrakiem wyniósł 2875,00 zł netto

5) Koszt poboru wody na śnieżenie trasy – 5200 zł. netto

6) Koszt ładowarki do rozwożenia śniegu- 1800,00 zł netto

7) Koszt odtworzenia zniszczonej nawierzchni – nawierzchnia trawy nie została uszkodzona. Naprawienie nawierzchni trawy boiska wymaga wywalcowania i czynności te zostaną wykonane jak tylko boisko będzie bardziej suche. Póki co jest zbyt mokro aby wykonać te czynności, które są wykonywane corocznie w ramach bieżącego utrzymania murawy boiska piłkarskiego.

 8) Koszty zbierania śniegu z parku itp. – śnieg był usuwany z terenu miasta przez ZGZiR w ramach bieżących czynności w okresie zimowym. Co roku w ramach akcji zima takie czynności są wykonywane. Tak więc nie były to dodatkowe czynności. Jedyna różnica polegała na tym, że śnieg nie był wywożony za Park tylko na trasę biegową.

9) Koszty pracowników – nie było dodatkowych kosztów. Pracownicy ZGZiR wykonywali czynności przygotowania trasy w ramach swojego zatrudnienia w ZGZiR. Dodatkowym kosztem zgodnie z kodeksem pracy był dodatek dla pracowników  za pracę w godzinach nocnych i wyniósł on  203,61  zł. brutto wraz z pochodnymi.

10) Armatkę śnieżną oraz frez zakupiono w ramach projektu realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych”. Koszt zakupu armatki śnieżnej i pompy wraz z osprzętem wyniósł:

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest na poziomie 43,37%. Zakupiona armatka wraz z osprzętem i frez będą wykorzystane do budowy tras narciarskich w Nowym Targu. Istnieje również możliwość wykorzystania zakupionego sprzętu dla zainteresowanych sąsiednich miejscowości.

Armatka wraz z osprzętem koszt: 121.770,00 zł

Frez z płytami 103. 764, 89 zł

11) Pętla była czynna w dniach:27.01.2018 -31.01.2018 r, 9.02.2018 r -11.03.2018 r w sumie 36 dni.

Jednocześnie informuję, że mieszkańcy Nowego Targu mają dostęp do bieżących informacji w zakresie jakości powietrza w związku z czym mają możliwość decydowania o korzystaniu z rekreacji na wolnym powietrzu. Ponadto pragnę zwrócić uwagę na fakt, że największe stężenie zanieczyszczenia w poszczególnych dniach przypada na porę poranną oraz wieczorem, kiedy to mieszkańcy miasta ogrzewają budynki. Natomiast największa ilość osób korzysta z trasy w trakcie dnia. Szczegółowy rozkład zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych dniach dostępny jest stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Źródło: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE