RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 99
Odpowiedź na Interpelację

Sz.P.
Paweł Liszka
Krzysztof Sroka
Radni Miasta Nowy Targ

 

Nasz Znak: AiK.0003.2.2018 r.
Nowy Targ, 09.03.2018 r.

 

Sprawa: „Prośba o udzielenie informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki"

 

W związku z realizacją budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku, w którym zostało ujęte zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „ Zakup hali pneumatycznej na jedno z boisk przy Szkole Podstawowej nr 2", w trakcie dwóch spotkań z Dyrekcją szkoły wraz z Radą Rodziców oraz przedstawicielami wnioskodawców analizowano możliwe rozwiązania. Wynikiem tych spotkań jest wzajemne ustalenie, że w najbliższym czasie zostanie zlecona niezbędna dokumentacja projektowa dla wskazanego na spotkaniu rozwiązania tj. hali w formie łukowej umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowego zadaszenia.

Odnośnie zapytania dotyczącego możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki informujemy, iż zgodnie z regulaminem Decyzja nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia programu „Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" z uwagi na ogólny charakter programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy, które aby mogły być realizowane z programu muszą posiadać pełną dokumentacje projektową na dzień złożenia wniosku.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku wynosi 600 tys. zł netto. W ramach Programu nie będzie możliwe dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznych, stref relaksu oraz sprawnościowo-zręcznościowych placów zabaw.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań dedykowane są w szczególności klubom sportowym,

Trzecią grupą zadań wyszczególnioną w niniejszym Programie, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące możliwości dofinansowania zakupu planowanej hali pneumatycznie, bądź innej formy zadaszenia boiska sportowego informujemy, iż szacunkowy koszt budowy wynosi około 270 000 zł netto tj. około 332 100 zł brutto, co już na etapie oceny formalnej z uwagi na wartość zadania dyskwalifikuje możliwość złożenia wniosku.

Kwestia budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu była także omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Sportu, Turystyki i Promocji, które odbyło się w dniu 22.01.2018 r. z przedstawicielami wszystkich miejskich szkół. Na posiedzeniu tym przedstawiona została kompleksowo zarówno istniejąca baza sportowa w miejskich szkołach, jak i potrzeby szkół na terenie Miasta Nowy Targ w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej. W momencie, gdy określone zostaną priorytety oraz warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę nowych sal gimnastycznych, konieczne będzie zlecenie opracowań dokumentacji projektowych w celu uzyskania pozwoleń na budowę i wówczas możliwe będzie złożenie wniosków o dofinansowanie z w/w programu. Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej jest formalnym warunkiem do oceny wniosków umożliwiającym pozyskanie dofinasowania.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE