RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Jan Łapsa
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak:GN.0003.1.2018
Nowy Targ 06-02-2018 r.
 

Odpowiadając na pisemną interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2018 r. dotyczącą podjętych przez Miasto działań w sprawie parkingu przy ul. Kościuszki w Nowym Targu informuję, że z dniem 31 grudnia 2017 r. wygasła umowa dzierżawy na przedmiotowy parking zawarta z Panem Tomaszem Ścisłowiczem.

W dniu 2 stycznia 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Miasto parkingu z jednoczesnym jego przekazaniem Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, któremu Rada Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr XXVII/233/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, powierzyła prowadzenie parkingów na działkach stanowiących własność miasta.

Równocześnie informuję, że planowana jest budowa parkingu pn. Park&Ride ul. Kościuszki w ramach wniosku "Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary". W związku z powyższym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy przedmiotowego parkingu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Istotną sprawą w realizacji planów jest wykup prywatnej działki ewid. nr 11111/4 o pow. 0,0373 ha wchodzącej w skład kompleksu parkingowego przy ul. Kościuszki lub jej wieloletnia dzierżawa. Aktualnie prowadzone są negocjacje cenowe.

MK/HK

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. Sekretarz Miasta

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE