RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Jan Łapsa
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak:GN.0003.2.2018
Nowy Targ 08-02-2018 r.
 

Odpowiadając na pisemną interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2018 r. dotyczącą podjętych przez Miasto działań w sprawie gminnej działki zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej 10 w Szaflarach informuję co następuje:

Burmistrz Miasta Nowy Targ wnioskiem z dnia 10 marca 2009 r. wystąpił do Wójta Gminy Szaflary o ustalenie warunków zabudowy na działce nr ewid. 5689/4 w Szaflarach dla realizacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą.

Wójt Gminy Szaflary dwukrotnie (rok 2009 i 2010) odmówił ustalenia warunków zabudowy powołując się na "względy społeczne", protesty mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz "oświadczenie Rady Gminy Szaflary". Decyzje te, jako nie mające podstaw prawnych, były kolejno uchylane decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Kolejne cztery wydane przez Wójta Gminy decyzje w tej sprawie zostały także uchylone w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu. Następna decyzja o warunkach zabudowy z sierpnia 2016 r. została również zaskarżona przez strony postępowania administracyjnego w osobach sąsiadów planowanej inwestycji.

Dodatkowo w 2017 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. jako zarządca gminnych nieruchomości zwrócił się do Wójta Gminy Szaflary z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla gminnej przedmiotowej nieruchomości polegającej na budowie dwóch gminnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

Wg telefonicznych informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Szaflary dwa równolegle prowadzone postępowania w powyższej sprawie powinny być zakończone decyzjami o warunkach zabudowy w I kwartale br.

HK/JD

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. Sekretarz Miasta

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE