RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Grzegorz Luberda
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.1.2018
Nowy Targ, 12.02.2018 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 29 stycznia 2018 r. w sprawie: odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje dotyczące realizacji kanalizacji na osiedlu Niwa Północno - Zachodnia.

Treść interpelacji: W nawiązaniu do odpowiedzi z 01-08-2017 roku odnośnie realizacji kanalizacji na os. Niwa część północno zachodnia oraz informacji od firmy projektującej, że dokumentacja projektowa została złożona do końca roku w siedzibie MZWiK Sp. z o.o. proszę o informację:

  1. Na jakim etapie jest sprawdzanie przez Zakład dokumentacji projektowej?
  2. Kiedy dokumentacja zostanie złożona do Starostwa o pozwolenie na budowę?
  3. Czy powyższa inwestycja została ujęta w planie inwestycyjnym na 2018 rok?

W odpowiedzi na Pana interpelację na podstawie otrzymanych informacji z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuję:

  1. Dokumentacja projektowa została złożona do MZWiK Sp. z o.o. w dniu 15.12.2017 r. Była ona niekompletna, nie posiadała obmiarów i kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy zostały przekazane w dniu 29.12.2017, a następnie odrzucone przez Spółkę dnia 02.01.2018 r. z uwagami. Aktualnie trwa weryfikacja kolejnej wersji kosztorysów. W dniu 18.01.2018 r. zostały przekazane uwagi do projektu budowlanego, który zawierał błędy rysunkowe i ewidencyjne. W kolejnych tygodniach następowały weryfikacje dostarczanych, poprawianych materiałów, jednak nadal nie dostarczono uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym. Na dzień 31.01.2018 r. zakończono sprawdzanie dokumentów formalnych, w tym kompletność zgód właścicieli gruntów i zezwoleń potrzebnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
  2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony do Starostwa Powiatowego po uzyskaniu opinii z "Sanepid", co jest w trakcie pozyskiwania przez projektantów.
  3. Zadanie to jest ujęte w planie inwestycyjnym MZWiK Sp z o.o. na rok 2018. Planowane rozpoczęcie to wrzesień / październik 2018. Zadanie ma charakter wieloletni i będzie realizowane etapowo.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta w/m
4. FPiI a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE