RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Szokalska Stefaniak
Pan Grzegorz Luberda
Radni Rady Miasta Nowy Targ
Znak: GN.0003.3.2018
Nowy Targ, dnia 9 luty 2018 roku
 

W odpowiedzi na złożoną w dniu 29 stycznia 2018 roku interpelację w sprawie połączenia dróg Ustronie Górne z ul. Św. Anny informuję, że plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego tego rejonu miasta "Nowy Targ 24 ( Dział )", w ramach komunikacji zakłada realizację drogi publicznej łączącej ul. Ustronie Górne z ul. Klikuszówka oraz połączenie tych terenów z ul. Św. Anny planowaną północną obwodnicą miasta, gdzie gmina nabyła już teren o pow. 1669 mkw. Nabywanie terenów pod drogi publiczne następuje sukcesywnie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ramach zatwierdzania podziałów nieruchomości z wniosków właścicieli tych nieruchomości, jednak pozyskanie całości terenu i realizacja tych dróg może być dokonana tylko w drodze decyzji ZRID. Pozostałe planowane do realizacji drogi w wskazanym rejonie stanowią wg ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrzne będące własnością prywatną, które są wydzielane celem obsługi terenów budowlanych. Mogą one także służyć jako połączenie ul. Ustronie Górne z ul. Św. Anny w ograniczonym stopniu, ponieważ nie stanowią własności gminy.

Jak wynika z analizy stanu władania w tym rejonie gmina nie posiada dróg nieurządzonych, które mogą podlegać zgodnie z uchwałą Zarządu Małopolskiego dofinansowaniu w ramach "drogi dojazdowe gruntów rolnych" lub "drogi do pól".

Informuję, że analizowane są inne możliwości połączeń komunikacyjnych w tym rejonie miasta, jednak ze względu na uwarunkowania terenowe i własnościowe prowadzone prace są bardzo skomplikowane.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
2. Sekretarz Miasta.
3. A/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE