RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Odpowiedź na Interpelację

Szanowny Pan
Lesław Mikołajski
Radny Miasta Nowy Targ
w/m

 

 

Nasz znak: AiK.0003.14.2017
Nowy Targ, dnia 05.01.2018 r.

 

Dotyczy: interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I

 

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że obecnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego NOWY TARG 6.I jest na etapie opiniowania i uzgadniania.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w planie miejscowym określa się obowiązkowo między innymi przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. W projekcie zmiany planu NOWY TARG 6.I wyznaczono tereny zabudowy usługowej – handel, dla których ustalono między innymi przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa-hadlowa realizowana jako plac targowy.

Jednocześnie informuję, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu przewiduje się na pierwszy kwartał bieżącego roku, po uzyskaniu opinii i uzgodnień od wszystkich właściwych organów i instytucji.

Wprowadził: Mariusz Foryt

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE