RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Odpowiedź na Interpelację

Sz.P.
Jan Łapsa
Radny Miasta Nowy Targ

 

 

Nasz Znak: FPiI.041.12.2016
Nowy Targ, 18.12.2017 r.

 

Sprawa: Prośba o udzielenie informacji dotyczącej możliwości montażu nadajnika lub przekaźnika do sieci telefonii komórkowej i Internetu w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych” nr projektu RPMP.06.03.01-12-0497/16 Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

 

 

W związku z otrzymaną interpelacją Pana Jana Łapsy Radnego Miasta Nowy Targ, z zapytaniem o możliwość montażu nadajnika lub przekaźnika do sieci telefonii komórkowej i internetu na budowanej przez nas wieży widokowej na Długiej Polanie uprzejmie informujemy, iż wystąpiliśmy w dniu 11.12.2017 r. o udzielenie informacji w tej sprawie do Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z którym podpisano umowę na dofinansowanie ww. projektu.

Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie Pan niezwłocznie poinformowany.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE