RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
Znak. F.0003.1.2017
Nowy Targ, 15 grudnia 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie wysokości uzyskanych wpływów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez dzierżawców kawiarenek na nowotarskim rynku

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 4 grudnia br. uprzejmie informuję, iż:

  1. Umowa z LOLLY POLLY „Urbańscy” sp. z o.o. sp. komandytowa zawarta została w dniu 18 sierpnia 2016r. i obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2016r. do 17 sierpnia 2022r. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 5 105,73 zł brutto.
  2. Dodatkowo z LOLLY POLLY „Urbańscy sp. z o.o. sp. komandytowa” w dniu 11 lipca 2017r. zawarta została na okres od dnia 15 lipca 2017 do 30 września 2017r. umowa na dzierżawę dodatkowej powierzchni płyty rynku na sezonowy ogródek gastronomiczny. Wysokość czynszu to 105,23 zł brutto za m-c lipiec 2017r. Pozostałe miesiące to 191,88 zł brutto.
  3. Umowa z FH LA DONNA Agata Rejowska zawarta została w dniu 27 lipca 2016r. na okres od dnia 1 sierpnia 2016r. do 31.07.2022r. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 5 043,00 zł brutto.
  4. Od momentu zawarcia umowy do dnia dzisiejszego nie zastosowano wobec dzierżawców kawiarenek żadnych zwolnień lub rozłożenia należności na raty, gdyż dzierżawcy nie występowali z takimi wnioskami. Ponadto informacja o udzielonych ulgach publikowana jest na stronie Urzędu zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
  5. Zapewniam Pana również, że każdorazowo w przypadku występowania zaległości z tyt. czynszów i dzierżaw nieruchomości miasta Wydział Finansowy podejmuje standardowe działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości tj. rozmowa telefoniczna, pisemne wezwania do zapłaty, a nawet wpis do ERIF BIG SA. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku zapłaty kieruje sprawę na drogę sądową.

Otrzymują:
1) Adresat
2) a/a

Do wiadomości:
1) Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2) Sekretarz Miasta Nowy Ta

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE