RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowna Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.7032.9.2017
Nowy Targ, 27 listopada 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie nieterminowego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Wstydliwego i ul. Ogrodowej.

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 20 listopada 2017r. uprzejmie informuję, iż po zakończonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ w dniu 25 października br. pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu dokonał weryfikacji w terenie dokonanego zgłoszenia. W wyniku przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono zalegających odpadów na wskazanych ulicach, a potwierdzeniem ich odbioru są karty wagowe oraz odczyty z kodów kreskowych odbieranych odpadów komunalnych. Na załączonych przez Panią zdjęciach przed nieruchomościami "wystawiona" jest frakcja mokra i zmieszana, które to odbierane są w tym samym czasie w/g harmonogramów obowiązujących do końca bieżącego roku. Brak jest natomiast frakcji suchej, która musiała być odebrana wcześniej. Zatem zdjęcia nie potwierdzają mieszania frakcji, a dokumentacja jednoznacznie wyklucza ich zmieszanie. O fakcie tym została Pani poinformowana telefonicznie przez pracownika Wydziału następnego dnia rano.

Nie mogę więc zgodzić się z Pani opinią, że pracownik nadzorujący realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie reaguje na telefony mieszkańców. Przykładem jest chociażby reakcja na Pani zgłoszenie. Zostało ono zweryfikowane jeszcze tego samego dnia i to poza godzinami pracy urzędu.

Przy ocenie jakości świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych należy wziąć pod uwagę, że aktualna umowa została zawarta w 2014r. Szacowane wówczas ilości odpadów były mniejsze niż ilości aktualnie odbierane, co obrazuje poniższa tabela, a tym samym skutkuje wzrostem wartości świadczonej usługi i koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu.

 

 

Szacowana ilość odpadów komunalnych w roku 2014
[Mg]

Ilość odebranych odpadów komunalnych w roku 2015
[Mg]

Ilość odebranych odpadów komunalnych w roku 2016
[Mg]

Ilość odebranych odpadów komunalnych – stan na dzień 22.11.2017
[Mg]

SUMA

9 536,25

10 258,45

10 687,78

10 333,89

 

Problemem jest również fakt, że urząd przekazuje Konsorcjum firm informację o zadeklarowanej ilości do odbioru, a ta często jest mniejsza niż ilości faktycznie przez właścicieli oddawane. Potwierdzają to również zdjęcia załączone do Pani interpelacji. W części nieruchomości ilość odpadów "wystawionych" jest większa niż zadeklarowana, w związku z tym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli i weryfikacji deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.

To wszystko nie pozostaje bez wpływu na płynność i terminowość odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta. Nie mniej ze swojej strony deklaruję, że będziemy konsekwentnie egzekwować od Konsorcjum firm właściwą jakość usług, a w uzasadnionych przypadkach naliczać kary przewidziane w umowie.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.
Do wiadomości :
P. Andrzej Rajski - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
P. Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE