RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Danuta Szokalska-Stefaniak
Pan Grzegorz Luberda
Radni Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.7021.1.29.2017
Nowy Targ, 3 listopada 2017r.
 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 23 października 2017r.

W odpowiedzi na Państwa interpelację w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Nowym i os. Zadział uprzejmie informuję, że Państwa wniosek skierowałem do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., która zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz. 328 z późn. zm.) opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W załączeniu przesyłam odpowiedz Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. zawierającą stanowisko Spółki w tej sprawie oraz informację o planowanych działaniach.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE