RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 148
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Krzysztof Sroka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GN.0003.12.2017
Nowy Targ 06.11.2017 r.
 

W odpowiedzi na złożoną pisemną interpelację na sesji Rady Miasta w dniu 23 października 2017 r. dotyczącą utworzenia osiedlowego parkingu na niezabudowanej części dz. ewid. nr 13220/1 informuję, że w sprawie tej o wyrażenie opinii miasto zwróciło się do dzierżawcy działki tj. Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. jak i Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu w związku z sąsiadującymi terenami sportowymi szkoły. Jednocześnie wymagane będzie przeprowadzenie analizy związanej z ustaleniem dojazdu do proponowanego parkingu.

Po przeprowadzeniu całościowej analizy zostanie Pan Radny poinformowany odrębnym pismem.

MK/MK
Otrzymuje:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. a/a.


 

  Pan Krzysztof Sroka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak:GN.0003.12.2017
 Nowy Targ 20-11-2017 r.
 

Odpowiadając na pisemną interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 23 października 2017 r. w sprawie utworzenia osiedlowego parkingu na niezabudowanej części działki ewid.13220/1 usytuowanej przy ul. Józefczaka 1 w Nowym Targu, w nawiązaniu do pisma z dnia 6 listopada 2017 r. informuję, że po dokonaniu analizy i zasięgnięciu opinii w temacie stwierdzono co następuje:

Przedmiotowa działka oddana jest w dzierżawę Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o., która w przyszłości w ramach rozszerzania zakresu prowadzonej działalności zamierza wykorzystać niezabudowaną część działki na działalność statutową.

Również zgodnie z opinią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu, lokalizacja parkingu nie jest korzystna zarówno dla dzieci korzystających z sąsiadującego boiska sportowego, które w ramach zajęć na powietrzu musiałyby wdychać emitowane przez parkujące auta spaliny, jak i dla bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu w przypadku przedostania się piłki na teren planowanego parkingu.

Istotną sprawą jest dojazd do proponowanego parkingu. Pod znakiem zapytania jest możliwość dojazdu od strony ul. Józefczaka z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i konieczność zachowania odległości od istniejących zabudowań, w tym zamontowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Podobnie wariant otwarcia "parkingu" od strony bloków z hipotetycznym dojazdem od strony ul. Wojska Polskiego nie jest możliwy z uwagi na wyjazd na ciąg pieszy i zbyt mało powierzchni do skrętu, gdyż "wymagana" działka ewid. 13220/4 wchodzi w skład nieruchomości oddanej w dzierżawę na potrzeby prowadzenia przedszkola przez Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., oraz wiąże się z ingerencją w teren będący współwłasnością Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i właścicieli wykupionych lokali mieszkalnych.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
2. Sekretarz Miasta

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE