RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P.Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
BR.0003.61.2017
Nowy Targ, dnia 03.08.2017 r.
 

Odpowiedź na interpelację

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 24.07.2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracowników UM, którzy łamią przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 957 z późn. zm.) oraz zapisy Regulaminu pracy UM wyjaśniam, iż zgodnie z § 77 Regulaminu pracy: „W Urzędzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu”. Z kolei § 105 tiret 2 Regulaminu pracy stanowi, że: „Pracownik nie powinien na stanowisku pracy: palić tytoniu (obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie urzędu)”.

W związku z powyższym informuję, iż w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika UM ww. zapisów, zostaną wobec niego zastosowane odpowiednie środki dyscyplinujące przewidziane przez Kodeks pracy oraz przez Regulamin pracy.

Dziękując za Pani zaangażowanie na rzecz przestrzegania przepisów przez pracowników Urzędu Miasta, pozwalam sobie przypomnieć, iż zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą Nr XXV/209/2016 z dnia 27.06.2016 r. z późn. zm.: „Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się: 1) wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności (urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno –oświatowych) […]”, a zapis ten obowiązuje również radnego Rady Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Mariusz Foryt

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE