RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Bogusława Korwin
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: SP.526.4.2017
Nowy Targ, dnia 2 sierpnia 2017 r.
 

dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 24 lipca podczas Sesji Rady Miasta w sprawie prowadzenia działalności stołówki dla osób niezaradnych życiowo w cyklu całorocznym tj. bez miesięcznej przerwy

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną dnia 24 lipca podczas Sesji Rady Miasta w sprawie prowadzenia działalności stołówki dla osób niezaradnych życiowo w cyklu całorocznym tj. bez miesięcznej przerwy, wyjaśniam co następuje. Realizacja przedmiotowego zadania odbywa się na podstawie umowy o udzieleniu dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, który jest bezpośrednim wykonawcą tego zadania. Nadmienię, że PKPS od kilkudziesięciu lat prowadzi stołówkę dla osób potrzebujących, a od kilkunastu w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli na podstawie otwartego konkursu ofert. Dodam, że jest to jedyna wpływająca jak dotychczas oferta na ten konkurs, co świadczy o braku zainteresowania innych podmiotów realizacją zadania dla klientów stołówki.

Od czasu jest powstania tj. od 1 września 1990 r. wszyscy pracownicy PKPS w liczbie trzech etatów w miesiącu lipcu realizują wynikający z prawa pracy urlop. Wiedzą o tym doskonale klienci stołówki. Równocześnie w tym czasie trwają prace remontowo-porządkowe niemożliwe do przeprowadzenia i pogodzenia ich z wydawaniem posiłków. Prace te muszą być wykonane z uwagi na zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych. W pozostałych miesiącach tj. od stycznia do końca czerwca i od 1 sierpnia do końca grudnia stołówka jest otwarta przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku. Osoby korzystające ze stołówki w miesiącach poprzedzających jej czasowe zamknięcie otrzymują prowiant, pozyskany z programu żywnościowego FEAD oraz zbiórek żywności prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Prowiant ten pozwala na przygotowanie we własnym zakresie ciepłego posiłku.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. a/a

Wprowadził: Mariusz Foryt

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE