RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Odpowiedź na Interpelację
  Sz.P. Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: PiO.0003.1.2017.I
Nowy Targ 2017-08-02
 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 21-07-2017r. informuję, iż zgodnie z art. 6 ust.6, ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 716 z późniejszymi zmianami); osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub ich części. W przypadku niezłożenia informacji IN-1, organy podatkowe zobowiązane są do wszczęcia postępowania podatkowego.

Jeśli dany grunt jest wykorzystywany pod działalność gospodarczą jakim jest prowadzenie parkingu jest opodatkowany stawką najwyższą zgodnie ze stanem faktycznym.

Zadania nadzoru budowlanego, w tym kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, gdzie zgodnie z właściwością został skierowany wniosek o zbadanie legalności parkingów będących przedmiotem interpelacji.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Mariusz Foryt

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE