RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.55.2017
Nowy Targ, 02.08.2017 r.
 

Sprawa: parkowanie na os. Topolowe

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 24.07.2017 r., w sprawie parkowania na os. Topolowe uprzejmie informuję, że wystąpiłem do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie. Informację o uzyskanych opiniach oraz ostatecznej decyzji, przekażę Panu osobnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


  Pan Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.55.2017
Nowy Targ, 01.09.2017 r.
 

Sprawa: parkowanie na os. Topolowe

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi znak: DiT.7221.55.2017 z dnia 02.08.2017 r. na Pana interpelację w dniu 24.07.2017 r., w sprawie parkowania na os. Topolowe uprzejmie informuję, że otrzymałem opinie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w tej sprawie. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej potwierdza problem związany z parkowaniem, szczególnie w dni świąteczne, wyraża jednak wątpliwość co do słuszności i skuteczności proponowanego przez Pana rozwiązania. Wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów nie będących własnością mieszkańców osiedla rodzi wątpliwość w zakresie identyfikacji pojazdów przez funkcjonariuszy Policji, ograniczy możliwość wjazdu osób odwiedzających, a także zamieszkujących na podstawie umowy najmu. Podobne wątpliwości podniósł Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu.

Jednocześnie informuję, że na terenie osiedla wyznaczona jest znakiem D-40 strefa zamieszkania. W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego między innymi: pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20km/h oraz parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych. Dlatego nie ma konieczności ustawiania dodatkowych znaków drogowych, powtarzających już istniejącą regulację.

Należy jednak mieć na uwadze, że przy ewentualnym zgłoszeniu nieprawidłowego parkowania na osiedlu, Policja ma prawo ukarać mandatami wszystkie pojazdy, w tym również mieszkańców osiedla, które nie zastosowały się do przepisów wymienionych powyżej.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Mariusz Foryt

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE