RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Odpowiedź na Interpelację
  Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.8.2017
Nowy Targ, dnia 30.06.2017 r
 

Dotyczy: odpowiedź na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 26.06.2017 r.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 26.06.2017 r. w sprawie utrzymania higieny i stanu technicznego toalet w Parku Miejskim informuję, że toalety obsługiwane są w ramach zadań bieżących przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Toalety są udostępnianie nieodpłatnie i są ogólnodostępne codziennie przez cały rok /także niedziele i święta/. Z tytułu tego zadania Zakład – Gmina Miasto Nowy Targ ponosi koszty związane z utrzymaniem toalet tj. bieżąca obsługa, środki czystości, usługa chemicznego czyszczenia toalet /dwa razy w roku/, zakup nowych urządzeń sanitarnych w miejsce zniszczonych i uszkodzonych na skutek wandalizmu. Rocznie koszt utrzymania toalet wynosi ok. 30.000 zł.

Nadmieniam, że zadanie to zostało włączone do obsługi przez Zakład w poprzedniej kadencji i już wtedy nie zostały zwiększone dodatkowe środki finansowe potrzebne na obsługę tego zadania /zatrudnienie dodatkowej osoby, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem toalet wymienione powyżej/. Ponadto informuję, że pracownicy oddelegowani do obsługi toalet nie są odpowiedzialni tylko za to zadanie, ale również wykonują szereg innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza tj. podlewanie kwiatów w okresie wiosenno-jesiennym, opróżnianie koszy ze śmieci, koszenie, zamiatanie alejek, grabienie trawy i liści, utrzymanie zimowe /odśnieżanie, posypywanie/, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Informuję Pana Radnego, że toaleta w Parku corocznie poddawana jest kompleksowej kontroli sanitarnej w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego przez stosowne organy nadzoru w tym zakresie tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu i jak do tej pory nie były wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie złego stanu sanitarno-higienicznego.

Do wiadomości:
Sekretarz Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE