RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GN.0003.7.2017
Nowy Targ 05 lipca 2017 r.
 

W odpowiedzi na złożoną pisemną interpelację na sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2017 r. przez radnego p. Gabriela Samoleja dotyczącą funkcjonowania przed obiektami Nowej Targowicy parkingów i placów targowych przy ul. Targowej w Nowym Targu w aspekcie finansowym jak i ekologicznym, informuję co następuje:

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity Dz.U.2016, Poz. 716 z późniejszymi zmianami) organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat jest wójt, burmistrz, prezydent.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie przedmiotów podlegających opodatkowaniu następuje zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach a ich wysokość określa Rada Miasta w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 293 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U 2017, poz.201 . indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Dostęp do tajemnicy skarbowej mają osoby wymienione w przepisach Ordynacji podatkowej, i jest to katalog zamknięty.

Część gminnych terenów znajdujących się przy ul. Targowej oddane są w dzierżawę na cele składowe i są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie dzierżawy, natomiast tereny gminne nie oddane w dzierżawę nie są przeznaczone na cele parkingowe.

Poza funkcjonującym parkingiem na Nowej Targowicy, wskazywane w interpelacji parkingi znajdują się na terenach prywatnych.

Mając powyższe na uwadze, wystąpię do stosownych instytucji celem zbadania legalności funkcjonowania przedmiotowych parkingów.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE