RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Gabriel Samolej
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.49.2017
Nowy Targ, 04.07.2017 r.
 

Sprawa: zakaz zatrzymywania się na ul. Na Równi

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 26.06.2017 r., w sprawie wprowadzenia jednostronnego zakazu zatrzymywania się na ul. Na Równi na odcinku od al. Kopernika do ul. Szaflarskiej uprzejmie informuję, że zmniejszenie ilości miejsc postojowych przez wprowadzenie w/w zakazu na części ulicy, znacząco utrudni prowadzenie działalności przez znajdujące się tam liczne podmioty, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich likwidacji. Dlatego podstawowym problemem, którego rozstrzygnięcia oczekuję również od Pana, będzie wskazanie strony lub odcinka ulicy, których dotyczyć będzie zakaz.

Należy również zauważyć, że obecnie zaparkowane samochody są naturalnymi ogranicznikami dla pojazdów rozwijających nadmierną prędkość. Zatem istniejące rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

Jednocześnie informuję, że wprowadzenie przedmiotowego zakazu wymaga opracowania projektu stałej organizacji ruchu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem, którym dla dróg gminnych jest Powiatowy Zarząd Dróg, po uzyskaniu opinii Komendy Powiatowej Policji. W przypadku sprzeciwu mieszkańców bądź braku uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem w Powiecie, nie będzie możliwości wdrożenia sugerowanych zmian.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE